De Moleboon houdt toneelavond

zaterdag 11 februari 2023 19:30 tot 23:30

Toneelavond Groninger Vereniging !!!

Op zaterdagavond 11 februari 2023 houdt 

de Groninger Vereniging ,, De Molleboon “ 

in Zwolle haar toneelavond in de wijk Spoolde.

De toneelavond wordt gehouden in het dorpshuis

Eben á Hezer aan de Nilantsweg 109 in Spoolde .

De aanvang is 19. 30 uur en de toneelclub ,,Con 

Amore “ uit Sappemeer komt het blijspel spelen 

met de veelbelovende titel ,,De binder van het dörp”

(Vrolijk spel in drie bedrijven door Herman van der A)

De ervaring heeft geleerd dat Con Amore 

schitterend mooi en professioneel speelt !! 

Het beloofd een prachtige avond te worden .

Niet alleen de leden van ,, De Molleboon “ ,

maar ook niet—leden zijn van harte welkom !!

De toegang bijdrage is voor leden € 12,50 en 

voor niet—leden € 17,50 .

Dat is inclusief koffie / thee en Groninger koek .

U dient zich aan te melden, zodat u een goede plaats 

in de zaal krijgt voor donderdag 9 februari 2023.

Aanmelden bij: dhr. J. Scheper tel 038-4600943

                            mv.  A. Vos   tel 06-51938304

Tevens dient men het entreebedrag over te schrijven op

Bankreknr. NL51 INGB 0001 4890 22 van Grun.ver. De Molleboon.

Wij zien U graag op zaterdag 11 februari 2023.

Het bestuur van ,, De Molleboon “