Afbeelding
Frank van Hienen

Rondleiding Blauwvinger Devotie door de binnenstad

Algemeen

BINNENSTAD ? Belangstellenden kunnen op 29 juli en 5 augustus meelopen met de rondleiding Blauwvinger Devotie. Het thema Blauwvinger Devotie is volgens de organisatie ontstaan naar aanleiding van veel vragen uit Zwolle en het land.

De vraag doemt volgens haar met name op waarin de Moderne Devotie van Zwolle zich onderscheidt van alle andere steden met Moderne Devotie. ?Dat heeft heel veel met onderwijs, bestuur en infrastructuur te maken, maar niet alleen. Natuurlijk wordt er ook stilgestaan bij de verbinding met de Hanze en met de actuele Moderne Devotie.? De Moderne Devotie is een hervormingsbeweging uit de late Middeleeuwen die een sterk innerlijk bewustzijn koppelde aan sterk sociaal en maatschappelijk handelen.

De rondleiding begint op 29 juli en op 5 augustus om 15.00 uur voor Museum de Fundatie aan de Blijmarkt en duurt ongeveer anderhalf uur. Mink de Vries van de Actuele Devotie Beweging leidt de bezoekers rond en vertelt over die bijzondere Blauwvinger Devotie.

Zelf heeft De Vries inmiddels ongeveer vijftig andere Moderne Devotie -steden bezocht. Elke stad of streek kent zijn eigen devotie, is zijn ervaring. Aanmelden via e-mail devriesvrolijk@tiscali.nl is handig, maar niet verplicht.