Afbeelding

Stadshagen maakt met ‘Klusiness’ werk van klimaatverandering

Algemeen

STADSHAGEN - Stadshagen maakt werk van klimaatverandering met een Klusiness Café in Grand-Café Milligers aan de Milligerlaan 2 op 29 januari van 19.30 tot 22.00 uur.

Het ‘Klusiness Café Waterbewust Stadshagen’ is een bijeenkomst waar inwoners van de wijk Stadshagen ideeën kunnen uitwisselen en oplossingen kunnen bedenken om de wijk verder te helpen naar een waterveilige en waterrijke toekomst. De avond staat in het teken van bestaande ideeën afkomstig van inwoners uit de wijk. Deze worden kort gepresenteerd. Daarna kunnen belangstellende inwoners uit Stadshagen hierover van gedachten wisselen en kijken voor welk idee ze zich willen inzetten.

Waterbewust Stadshagen is een experiment om Stadshagen meer waterbewust te maken door het inzetten van professionele burgers. Dit zijn professionals werkzaam bij adviesbureaus, overheid en onderwijs. Zij hebben expertise die kan helpen om straten en buurten klimaatadaptief te maken. Daarnaast zijn deze mensen inwoners die in Stadshagen wonen. Zij worden uitgenodigd om actief aan de slag te gaan in de eigen straat of buurt. Deels gebeurt dat in eigen tijd, maar het kan voor werkgevers een invulling zijn van het MVO-beleid.

Het initiatief komt voort uit KAS, Klimaatactieve Stad. Arcadis is initiatiefnemer en werkt samen met andere Climate Campus partners, zoals Provincie Overijssel, WDODelta en gemeente Zwolle.