Afbeelding
Gemeente Zwolle

Bouw nieuwe WRZV-hallen begint voorjaar 2020

Algemeen

ZWOLLE – De gemeente Zwolle meldt dat de bouw van de nieuwe WRZV-hallen op bedrijventerrein Voorsterpoort in het voorjaar van volgend jaar kan beginnen.

De Omgevingsvergunning is verleend en de bouw is inmiddels vergund. Ook de gunning voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg naar de sporthallen, de Veldbiezenweg, is afgerond. Een team van aannemers wordt verantwoordelijk voor de realisatie van het nieuwe sportcomplex. Voor de nieuwe WRZV-hallen is de afgelopen maanden aanvullend onderzoek gedaan naar de stikstof uitstoot. Op basis van de onderzoeken blijkt dat de stikstofdepositie 0,00 is, waardoor de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Ontwerp

Vanaf nu wordt het ontwerp met de aannemers verder uitgewerkt en begint de uitvoering in het voorjaar 2020. De bouw van de WRZV-hallen duurt in ieder geval heel 2020. De oplevering en ingebruikname van het sportcomplex staat gepland in het voorjaar of halverwege 2021.