Afbeelding
Erik-Jan Berends

VELT organiseert cursussen voor tuinders

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - VELT (Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren) afdeling Zwolle heeft voor januari weer twee cursussen voor tuinders georganiseerd.

Het zijn de vierdelige basiscursus ‘Biologisch Moestuinieren’ en de tweedelige cursus ‘Permacultuur in je moestuin’. Wie een tuin heeft en graag lekker op een natuurlijke en makkelijke manier daarin wil werken, kan met een van deze cursussen lekker aan de gang.

Teeltplan

In de basiscursus komen onder andere bodemkennis en bewerking, meststoffen, composteren, vruchtwisseling, biodiversiteit, zaaien en oogsten aan bod. De cursisten gaan naar huis met een zelfgemaakt teeltplan en een zaaikalender voor 2020. De data voor deze cursus zijn de vier dinsdagen in januari. De deelnemers zijn welkom van 19.45 tot 22.00 uur in Cultuurhuis Stadshagen. Het cursusgeld voor deze avonden bedraagt 90 euro; Velt-leden betalen 60 euro.

Werkkalender

Bij ‘Permacultuur in je moestuin’ wordt dieper ingegaan op de aanleg en komen de praktische principes van perma, humus, mulchen, groenbemesters, welke planten zijn aanvullend, plantenfamilies, kleinfruit, bloesemboog en meer aan de orde. Cursisten maken hun eigen tuinplan en een werkkalender voor hun tuin. De data voor deze cursus zijn 15 en 29 januari. De deelnemers krijgen van 19.45 tot 22.00 uur les in wijkboerderij De Schellerhoeve aan het Schellerpark in Zwolle-Zuid. Het cursusgeld voor beide avonden is 85 euro; Velt-leden betalen hier 55 euro.

Belangstellenden kunnen voor hun aanmelding of meer informatie over beide cursussen terecht bij docent Leo Oosterloo: 06-412 15 848, gripp.oosterloo@gmail.com of bij secretaris Haiko van der Velde: 06-125 25 497, haikovandervelde@telfort.nl.