Afbeelding
Foto: Gemeente Zwolle

Duiker beschermt Dieze-Oost beter tegen overstromingen

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Via een ondergrondse persing is dinsdag 16 een cruciale duiker geplaatst die de wijk Dieze Oost water beter beschermt tegen overstromingen. Met deze duiker worden bestaande watergangen verbonden zodat overtollig water vanuit Dieze Oost niet meer via de Zwolse stadsgracht of via het riool weggepompt hoeft te worden. 

Dit kan dan op een natuurlijk wijze vrij naar de Westerveldse Aa afstromen. Overtollig water in de stadsgracht kan, indien nodig, nu ook door deze verbinding natuurlijk worden afgevoerd naar de Westerveldse Aa.

Aandachtsgebied 

Dieze Oost is voor de gemeente al langer een aandachtsgebied. In principe moet elke wijk zelf het hemelwater kunnen opvangen. Overtollig water moet daarbij geloosd kunnen worden op het zogenaamde ‘groenblauwe netwerk’. Daar kan dan opslag en transport van overtollig water plaatsvinden. In extreme situaties moet het groenblauwe netwerk een ‘ventiel’ naar het hoofdwatersysteem van Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben of naar overloopgebieden. In de wijk Dieze Oost ontbreken beide. Hier is te veel verstening (woningen, straten en pleinen) en te weinig oppervlaktewater om overtollig regenwater op te vangen. 

Waterkwaliteit

In de toekomst wordt het makkelijker voor gemeente en bewoners om regenwater van de riolering af te koppelen. Dit regenwater wordt dan via het groenblauwe netwerk verwerkt. “Gemeente en waterschap vinden dit belangrijk vanwege de verbetering van waterkwaliteit en de doorstroming van het water”, zegt bestuurslid Hans Wijnen van het waterschap. “Ook wordt onze rioolwaterzuivering ontlast. Schoon regenwater hoort daar namelijk niet thuis, maar hebben we liever in de bodem of de sloot.”

‘Sponswerking’

Doel van het aanbrengen van de duiker is de ‘sponswerking’ van het omliggende gebied te benutten. Het oppervlaktewater in Dieze Oost krijgt aansluiting op het hoofdwatersysteem, Westerveldse Aa. Dat gebeurt dus met de persing van een duiker vanuit Dieze Oost onder de A28 door. Voorbereidingen op de duikerverbinding tussen de watergang/bergingsvijver in Dieze Oost ten zuiden van de A28 en de Westerveldse Aa ten oosten van de Ceintuurbaan, zijn al een tijd in volle gang. Dinsdag is de daadwerkelijke aansluiting van de bestaande waterpartijen onder de A28 gerealiseerd. 

Omdat zowel de gemeente als het waterschap belang hebben bij deze aansluiting draagt waterschap Drents Overijsselse Delta financieel bij aan deze nieuwe waterverbinding.