Afbeelding

Spreekuur Rechtsgevoel over veranderingen ontslagrecht

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

In 2015 gaat, door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), het ontslagrecht in Nederland ingrijpend veranderen. Rechtsgevoel, adviesbureau voor werk en uitkering, houdt daarom elke woensdag van 9.30 tot 11.30 uur een gratis toegankelijk inloopspreekuur in Bedrijfsverzamelgebouw De Wipstrik aan de Wipstrikkerallee 95 in Zwolle.

Mieke Bosma, eigenaar van Rechtsgevoel, beantwoordt vragen en geeft kort en vrijblijvend advies. Door de invoering van de WWZ bepaalt de ontslaggrond of de ontslagaanvraag bij UWV of Kantonrechter moet worden ingediend. Ook ontslagvergoedingen gaan op de schop: er komt een transitievergoeding. Verder veranderen de regels rondom bepaalde tijdcontracten en wordt in 2016 de duur van de WW verkort.

Rechtsgevoel behartigt de belangen van werknemers bij ontslag, verstoorde arbeidsrelatie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Bosma heeft jarenlange ervaring op dit vakgebied. Vaak komen mensen bij haar, omdat het rechtsgevoel in het contact met werkgever of uitkeringsinstantie is geschaad. Telkens blijkt volgens haar hoe belangrijk het is dat iemand zijn verhaal kan vertellen, dat er geluisterd wordt en dat dit leidt tot concrete, juridische hulp. "Ik vind het belangrijk de mens met zijn emoties achter het probleem te zien. Van daaruit doe ik mijn best het probleem op te lossen. Ik ga desgewenst mee naar werkgever, arbodienst of UWV om gesprekken te voeren."

Onder het motto ?Want niet voor alle zaken heb je een advocaat nodig', kan vaak worden voorkomen dat het tot een rechtszaak komt.

Rechtsgevoel, adviesbureau voor werk en uitkering

Wipstrikkerallee 95

8023 DW Zwolle

(038) 453 00 74

www.rechtsgevoel.nl