Pedro Sluiter Foto

Millennium-Next zet bewustwording nieuwe millenniumdoelen in gang

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

(door Erika Schuuring)

ZWOLLE - De organisaties die te maken hebben met Millenniumdoelen en de strijd voor een betere en rechtvaardige wereld, kwamen donderdag samen in het Stedelijk Museum Zwolle om te praten over de nieuwe  Millenniumdoelen.

De Verenigde Naties (VN) hebben de doelen tot 2030 vastgesteld, de gemeente Zwolle ondersteunt ze. Wethouder Filip van As deed donderdag de aftrap. ?Het Zwolse armoedebeleid is een voorbeeld voor andere steden. Voedsel is kostbaar. We hebben de verantwoordelijkheid om daar goed mee om te gaan. Damn Food Waste, de lunch op de Grote Markt  van voedsel dat normaliter in de afvalbak terechtkomt, is hiervan een voorbeeld.? Verschillende organisaties vertelden over hun activiteiten, zoals de stichting Water is our World die werkt aan een zelfbouwpakket op zonne-energie voor ontwikkelingslanden dat duizend mensen voorziet van schoon drinkwater. De aanwezigen konden het spel InZicht spelen dat bedacht is door Crystal Ziel van Current projects over armoede in verschillende situaties. Wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling zijn de UNESCO-thema's die centraal staan op het Carolus Clusius College. De leerlingen gaven dan ook  een rondleiding  langs de expositie De geschiedenis van Zwolle, de Millenniumdoelen.

Ryan Hoekman voorzitter Werkgroep Zwolle Millenniumstad, toonde zich enthousiast. ?De Millenniumdoelen waarvoor afspraken zijn gemaakt in 2000, lopen in 2015 af. De VN heeft twaalf nieuwe doelen geformuleerd. In ieder geval drie doelstellingen zijn gehaald. De mondiale armoede staat hoger op de agenda, de extreme armoede is gehalveerd en bijna alle jongens en meisjes gaan naar school. De toegang tot water is verbeterd, alsmede de leefomstandigheden in krottenwijken. Een aantal doelen loopt achter. De moedersterfte daalt niet snel genoeg en er is nog een lange weg te gaan voordat  mannen en vrouwen gelijke rechten hebben?, lichtte ze toe. ?De nieuwe doelen gaan met name om voedsel. De verspilling en eerlijke handel,  duurzaamheid en armoede. Door de crisis komen de Millenniumdoelen heel dichtbij. Het platform Zwolle armoedevrij bestaat nu uit vijftig organisaties en de voedselbanken zijn  belangrijker geworden. De nieuwe doelen vragen veel meer expertise. We hebben meer ambassadeurs nodig. Het is van belang samen te werken en onze krachten te bundelen, ook op regionaal niveau. Bewustwording, daar gaat het om. De internationale doelen moet je spiegelen aan de regionale en lokale problematiek. We moeten alert zijn in onze eigen omgeving. Wat heel ver weg is, komt heel dichtbij. Zwollenaren kunnen bijdragen door zelf ambassadeur te zijn als het gaat om bewust omgaan met voedsel en onze grondstoffen.?