Afbeelding

Gemeenteraad Zwolle nodigt speciale gasten uit

Partnerbijdrages

ZWOLLE ? De gemeenteraad begint op 16 september met het bezoekersprogramma ?Gast van de Raad'. De gemeenteraadsleden nodigen inwoners, bedrijven en instellingen van harte uit hun speciale gast te zijn tijdens één van de raadsvergaderingen. Iedereen die het leuk vindt een keer gast van de raad te zijn kan zich aanmelden. Tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is er iedere maand plaats voor ongeveer tien gasten van de raad. Zij worden 1,5 uur voor de vergadering op het stadhuis ontvangen door de griffier en een aantal raadsleden. De gasten krijgen een toelichting op de Zwolse gemeentepolitiek en het verloop van een raadsvergadering en er wordt meer verteld over de onderwerpen die er die avond op de agenda staan. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd waar men met elkaar van gedachten kan wisselen over allerhande zaken die spelen in Zwolle. Vanaf de publieke tribune kan vervolgens vanaf 19.00 uur de vergadering worden gevolgd. Tijdens de pauze en na afloop van de vergadering is er gelegenheid om de andere raadsleden te spreken.Aanmelden kan telefonisch via de raadsgriffie: (038) 498 21 81 of per mail: raadsgriffie@zwolle.nl. Het volledige programma staat op www.gemeenteraadzwolle.nl. Daar staat ook meer informatie over de raadsleden, de partijen, de vergaderingen en de inspraakmogelijkheden.