College Zwolle vraagt 101 miljoen euro voor ontwikkeling Spoorzone

· leestijd 2 minuten Partnerbijdrages

ZWOLLE - Burgemeester en wethouders van Zwolle stellen voor om de komende jaren, samen met de provincie Overijssel en partners, 101 miljoen te investeren in de herinrichting van het stationsgebied. Deze maand nemen de gemeente en de provincie besluiten over de investeringen in de Spoorzone. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor te kiezen voor een totaalplan met de volgende maatregelen:- verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde in de vorm van een eilandperron;- een brug over het spoor heen voor de ontsluiting van het nieuwe busstation;- opnieuw inrichten van de stationspleinen aan de noord- en zuidzijde van het station en van de openbare ruimte langs de Westerlaan, Oosterlaan en Hanzelaan;- uitbreiding van het fietsparkeren aan de zuidkant en langs de Oosterlaan;- een ondergrondse fietsenstalling onder het stationsplein aan de noordzijde;- een voetgangersbrug over het spoor direct ten westen van het stationsgebouw.Voor de looproute voor studenten naar Hogeschool Windesheim wil het college een traverse (brug) over de IJsselallee maken. Op verzoek van de gemeenteraad zijn er de afgelopen maanden twee varianten van het plan uitgewerkt en doorgerekend: een variant met een bustunnel en een variant met een busbrug naar het nieuwe busstation. Beide oplossingen zijn uitvoerig onderzocht. Daaruit blijkt dat de twee varianten allebei goed mogelijk zijn. De grootste verschillen zitten in de risico's en de kosten van de aanleg. Een tunnel is complexer in de uitvoering. De tunnelbak moet waterdicht zijn en wordt aangelegd op een plek met veel spoorwissels. De bouw van een tunnel vindt in fasen plaats en de sporen en de wissels erboven moeten gefaseerd verlegd worden. Dat vraagt extra en langere buitendienststellingen. Dat heeft grote(re) impact op het treinverkeer rond Zwolle en leidt tot hogere kosten. Daarom stelt het college voor te kiezen voor de brug als onderdeel van het totale pakket. De bouw van een brug is 25 miljoen goedkoper en de aanleg brengt minder risico's met zich mee. Het plan met de tunnel kost in totaal 121,4 miljoen euro en het plan met de brug 96,5 miljoen.Fietsen en auto'sHet college heeft gekeken naar de parkeerbehoefte voor fietsen en auto's en zet eerst in op meer ruimte voor fietsen. Er zijn nu circa 6.700 stallingsplekken voor fietsen rond het station. In 2030 zijn er ongeveer 13.000 plekken nodig, waarvan tweederde aan de noordkant. In de jaren tot 2021 wordt het aantal stapsgewijs uitgebreid naar 11.000 plaatsen, onder meer via een ondergrondse stalling onder het stationsplein en extra rekken op straatniveau, vooral aan de Hanzelaan. Voor de periode daarna worden later voorstellen uitgewerkt voor uitbreiding van parkeerruimte voor fietsen en auto's. InloopbijeenkomstOp dinsdag 10 september is er voor iedereen die meer wil weten een inloopbijeenkomst over de plannen in het stadhuis. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur de informatiepanelen en maquette bekijken en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente. BesluitvormingZowel de gemeente als de provincie neemt deze maand een besluit over de Spoorzone. De gemeenteraad bespreekt op 16 en 30 september het investeringsvoorstel van burgemeester en wethouders.