Woningcorporatie SWZ scoort 7,3 op visitatie

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

ZWOLLE - Woningcorporatie SWZ heeft eind 2011 meegedaan aan een zogenoemd visitatietraject. Daarvoor werd de corporatie door onafhankelijke derden getoetst en bevraagd over allerlei onderwerpen. Ook samenwerkingsrelaties werden vragen gesteld over de resultaten van de corporatie. Onlangs werden de resultaten bekend gemaakt. SWZ scoorde in totaal een 7,3.

Maatschappelijke prestaties
Wat betreft de maatschappelijke prestaties scoort SWZ ruim voldoende tot goed. Met name op het gebied van investeren in vastgoed, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en de kwaliteit van wijken en buurten, krijgt SWZ een hoog cijfer. Wel vindt de visitatiecommissie dat de wachtduur voor woningzoekenden te hoog is. Ook is de commissie van mening dat SWZ nog onvoldoende woningen opplust voor bijzondere doelgroepen.

Randvoorwaarden om te presteren
Wat betreft de randvoorwaarden om te presteren vindt de commissie dat SWZ voldoende tot ruim voldoende presteert. De organisatie is stevig verbonden met haar maatschappelijke omgeving. Verbeterpunt ligt ten eerste op het vlak van het verduidelijken van wat zij met haar activiteiten wil bereiken. SWZ wordt door externe samenwerkingspartners gezien als een prettige en inspirerende partner. Het concreter maken van haar doelen en prestaties is een duidelijk verbeterpunt voor de organisatie. 

Toekomst
Wat betreft de toekomst van SWZ denkt de visitatiecommissie dat de volkshuisvestelijke opgaven in Zwolle eerder toe- dan afnemen. Tegelijkertijd ziet de commissie in dat de financile speelruimte voor de corporatie kleiner wordt. Het kan niet anders, zo zegt de commissie, dan dat SWZ keuzes moet maken. Bij het maken van die keuzes is het belangrijk om de focus op kwetsbare groepen te behouden. Juist dit geeft SWZ een duidelijk (gewaardeerd) profiel voor de buitenwereld.


Resultaten KWH-visitatie
Presteren naar Ambities: 7,7
Presteren naar Opgaven: 7,1
Presteren naar Vermogen: 7,2
Presteren volgens Belanghebbenden: 7,7
Governance: 6,6