Afbeelding

Groot onderhoud op Zwolse wegen levert verkeershinder op

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

ZWOLLE – Aannemers voeren in opdracht van de gemeente Zwolle in september en oktober dit jaar groot wegonderhoud uit op diverse wegen en fietspaden. De uitvoering van de nieuwe wegwerkzaamheden veroorzaakt mogelijk verkeershinder voor het fiets- en autoverkeer. De wegwerkzaamheden op de Meppelerstraatweg duren veertien dagen langer dan gepland. Tijdens de uitvoering zijn afwijkingen in de fundering ontdekt, die in het vooronderzoek niet naar voren waren gekomen. De extra tijd is nodig om de fundering en de regenwaterafvoeren te vernieuwen. Door de werkzaamheden is de Meppelerstraatweg tot en met vrijdag 12 september voor het verkeer afgesloten. ZuidEen aannemer voert van maandag 1 september tot en met vrijdag 17 oktober onderhoudswerkzaamheden uit aan de Kleine Veerweg en de Oldeneelweg. Het werk aan de Kleine Veerweg vindt plaats op het gedeelte tussen de Schellerbergweg en de Oldeneelweg. Het werk aan de Oldeneelweg vindt plaats tussen de Commissarislaan en de Kleine Veerweg. De werkzaamheden op de rijbaan bestaan uit het verwijderen van het bestaande asfalt en de fundering, het aanbrengen van de nieuwe fundering en asfaltbewapening tussen asfaltlagen, het opnieuw asfalteren en aanbrengen van een strook bermbeton langs het nieuwe asfalt. Tijdens de wegwerkzaamheden blijven de woningen aan de beide wegen bereikbaar. IJsselalleeWegwerkers voeren van maandag 1 september tot en met vrijdag 5 september onderhoudsactiviteiten uit op de IJsselallee, tussen de Reysigerweg en de spoortunnel met de rijrichting Wijhe. Het verkeer richting Wijhe gaat over één rijstrook op de tegengestelde rijbaan waarbij het verkeer in de middenberm kan doorsteken. Het verkeer van de Reysigerweg naar de Hanzelaan en omgekeerd wordt omgeleid via de Burgemeester van Walsumlaan, Pilotenlaan, Jofferenlaan. GrenspadGelijktijdig met de werkzaamheden op de IJsselallee voeren wegwerkers onderhoudsactiviteiten uit aan het Grenspad, fietspad parallel gelegen aan de IJsselallee. Het werk vindt van maandag 1 september tot en met vrijdag 12 september plaats. De omleidingsroute voor fietsers loopt via de Vrouwenlaan, tunnel Ittersumallee/ Deventerweg en Oldermannenlaan.