Keuzes rondom het levenseinde: een goede dood of goed sterven?

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

Door de euthanasiewet en de toegenomen aandacht voor palliatieve zorg in het algemeen en de palliatieve sedatie in het bijzonder, ontstaat vaker dan voorheen een discussie over de beslissingen die men kan nemen om uitzichtloos en ondraaglijk lijden te voorkomen. Zorgt euthanasie, zoals die sinds 2002 in Nederland wettelijk mogelijk is geworden, inderdaad voor een goede dood (de letterlijke vertaling van het Griekse woord euthanasie), voor degene die het betreft of voor de nabestaanden? Of laat de palliatieve sedatie mensen goed sterven en is dat een ‘betere’ oplossing uit de lijdensweg? Zijn die twee wel vergelijkbaar? En als er gekozen moet worden, wie doet dat dan? Het zijn deze vragen die in de lezing Euthanasie of Palliatieve sedatie (Een goede dood of goed sterven?) op woensdag 27 november in Uitvaartcentrum Kranenburg in Zwolle centraal staan. De lezing wordt verzorgd door twee deskundige sprekers: Dr. J. Bos, oncologisch chirurg in Deventer en zijn collega Willem Spiers, arts palliatief consulent. Zij geven vanuit hun eigen specifieke deskundigheid hun visie op de twee mogelijkheden: wat is het een en wat is het ander? Na de pauze is er gelegenheid vragen uit het publiek te beantwoorden of met de inleiders in discussie te gaan. De lezing, aangeboden door de vrijwilligers van de Yarden Vereniging, is op woensdag 27 november in Uitvaartcentrum Kranenburg aan de Kranenburgweg 3, 8024 AC in Zwolle van 20.00 tot 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat er voor bezoekers koffie en thee klaar. Aanmelden wordt geadviseerd via www.yarden.nl/agenda of via telefoonnummer 06-499 83 360. De toegang is gratis.Als één van de grootste uitvaartorganisaties van ons land vindt Yarden het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid mensen te helpen met de verwerking van rouw en verlies. Daarom organiseren zij in samenwerking met haar vrijwilligers interactieve lezingen als deze, maar ook speciale herdenkingsbijeenkomsten, filmvoorstellingen in filmhuizen en TRAXX theatervoorstellingen op scholen. Op 14 november houdt Yarden een landelijk symposium met als thema ‘Afscheid na een niet-natuurlijke dood’. Surf voor het programma of andere activiteiten naar www.yarden.nl/agenda.