Afbeelding

‘Ikea Zwolle meest toegankelijk’

Partnerbijdrages

HESSENPOORT – Volgens de Zwolse Gehandicaptenraad (ZGR) wordt IKEA Zwolle de meest toegankelijke vestiging in Nederland. Ruim anderhalf jaar geleden vond er voor het eerst overleg plaats.Dit met het oog op de toegankelijkheid. “Toen moest de eerste paal nog de grond in. De ZGR heeft toen haar wensen neergelegd voor wat betreft de toegankelijkheid en bereikbaarheid. Nu de contouren van de nieuwe vestiging steeds meer zichtbaar worden, heeft er opnieuw overleg plaats gevonden over de punten die door de ZGR waren ingebracht. Daarin bleek dat men de problemen die zich bij andere vestigingen voordoen voor het grootste deel heeft opgelost. Zo komen er op elke verdieping aangepaste toiletten, zijn de paden geen twee, maar tweeëneenhalve meter breed en zijn bij de bewegwijzering contrasterende kleuren gebruikt dat die ook door mensen met een visuele beperking goed zijn te lezen”, aldus de ZGR. Kijk voor meer informatie op: www.zgr.nu.