Sportloket voor aangepast sporten in Zwolle

Partnerbijdrages

ZWOLLE - ''Er bestaat altijd nog veel onduidelijkheid over de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking'', aldus Loes Boetes, consulent aangepast sporten. Met alle vragen over het aangepast sporten kunnen (potentile) sporters en sportaanbieders terecht bij het loket aangepast sporten van SportService Zwolle. Boetes: ''Onbekendheid en angst zijn nog altijd belangrijke redenen voor mensen met een beperking om niet te gaan sporten. Het loket heeft als doel om deze drempels weg halen. Sport heeft een belangrijke meerwaarde, ook voor mensen met een beperking. Naast de conditionele meerwaarde, geeft het zelfvertrouwen en voldoening, zelfontplooiing en het sociale netwerk wordt verder uitgebreid. Kortom, er zijn genoeg redenen om te gaan sporten.''


Het aangepast sporten richt zich op mensen met een lichamelijke (al dan niet rolstoelgebonden), verstandelijke, visuele, auditieve en/of psychische (stoornis in het autistisch spectrum en ADHD) beperking. Ook mensen met een chronische aandoening kunnen met hun sportvragen terecht bij het sportloket. Het sportloket heeft inzichtelijk welke sportactiviteiten er zijn in de gemeente Zwolle. Hierdoor kunnen sporters heel gericht doorverwezen worden naar een sportactiviteit die bij hem of haar past. Iedereen moet immers de kans krijgen om te sporten of bewegen, ook mensen met een beperking.


Meer informatie over het aangepast sporten in Zwolle via www.sportservicezwolle.nl. Of op maandag, donderdag en vrijdag telefonisch op 038 423 66 86.