Belangrijke nieuwe arbeidswetgeving op komst

Partnerbijdrages

Per 1 augustus moeten werkgevers voldoen aan diverse nieuwe regels. Die datum treedt de Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking.

Dat is nu nog een wetsvoorstel, maar als het doorgaat - wat volgens Europese regels per 1 augustus 2022 moet - dan is het de eerste grote wetswijziging sinds de WWZ en de WAB.

Werknemers moeten bij indiensttreding schriftelijk worden geïnformeerd over tal van rechten en procedures. Het beste kan al die informatie meteen in de arbeidsovereenkomst. Veel werkgevers zullen hun model arbeidscontract daarvoor moeten aanpassen.

Een nevenwerkzaamhedenbeding, dat de werknemer verbiedt om naast zijn baan nog ander werk te hebben, zal niet meer zijn toegestaan (behoudens uitzonderingen). De nieuwe wet heeft verder gevolgen voor werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon, bijvoorbeeld oproepkrachten.

Zij kunnen alleen nog worden opgeroepen op de dagen en uren die in het arbeidscontract staan. Na een half jaar in dienst mag de werknemer zijn werkgever verzoeken om een baan die meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden heeft. Als een werknemer op grond van de wet of de cao scholing moet volgen om zijn functie uit te oefenen, dan geldt de daaraan bestede tijd volledig als werktijd. De scholing moet zoveel mogelijk worden gevolgd tijdens werktijd. Er mag geen studiekostenbeding met terugbetaling meer worden afgesproken voor deze verplichte scholing.

Mochten de nieuwe regels over vier maanden ingaan, dan is de voorbereidingstijd kort. Wij zullen vanuit BrouwersHRM dit monitoren u hier via onze sociale mediakanalen en website over informeren. Tijd voor actie en pas op tijd uw documenten en werkwijzen aan.

Dit is een partnerbijdrage van:
BrouwersHRM
www.brouwers.nl