Afbeelding
Foto: Marieke Opmeer

Familieopstellingen

maandag 6 februari 2023 19:00 t/m 22:00

Op maandag 6 februari verzorgt Marjolein van der Burgt van 19.00-22.00 uur familieopstellingen in Berkum. Je bent welkom om een vraag in te brengen en/of mee te doen als representant. Voor de vragen werken we op basis van loting.

Familieopstellingen zijn een mooie manier om je bewust te maken waar bijv. bepaalde gevoelens zoals schuld, schaamte, verdriet en boosheid vandaan komen. Ook om inzicht te krijgen in wat er op onderbewust niveau saboteert en welke patronen er spelen. Zodat je vrij wordt om andere keuzes te maken.

Representanten nemen de “rol” aan van iemand, waarbij ze automatisch -ook al kennen ze degene waarvoor ze representant staan niet- bepaalde gevoelens en gedragingen laten zien. Dit laat de vraagsteller zien en voelen wat er onbewust speelt en kan leiden tot inzicht en stappen richting heling en integratie. 

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.levensverbinding.nl/familieopstellingen/