Afbeelding

‘Anglia exams’ voor 3 mavo leerlingen Van der Capellen

· leestijd 1 minuut Algemeen

Op donderdag 25 januari doen de 3 mavo leerlingen van de Van der Capellen Scholengemeenschap hun ‘Anglia exams’. Deze examens zijn een onderdeel van het Anglia Network waaraan 375 scholen verbonden zijn. Dit netwerk heeft als doel internationaal samen te werken om de Engelse taal te stimuleren en te structureren in samenwerking met het Europees Platform. De kernactiviteit van Anglia is het Anglia Exam dat op verschillende niveaus afgelegd wordt en de certificaten die, bij het succesvol afronden van het examen, op basis van het CEFR (ERK) internationaal erkend worden.

De examens zullen door de leerlingen ieder op hun eigen niveau worden afgelegd. Allemaal hebben ze een instap toets (Placement test) gemaakt om dit per individuele leerling te bepalen. De niveaus van de leerlingen liggen tussen pre-intermediate (A2+) en Proficiency (C1)! De examens worden door Anglia opgestuurd naar Engeland en daar nagekeken. Na het succesvol afronden van hun examens zullen de leerlingen een internationaal certificaat ontvangen als bewijs van hun niveau van de Engelse taal.

Naast Tweetalig Onderwijs op de mavo afdeling biedt de Van der Capellen SG al sinds jaar en dag de mogelijkheid om de havo- of atheneumopleiding te combineren met de Engelse taal en een internationale oriëntatie. In de tweetalige afdelingen worden leerlingen spelenderwijs voorbereid op een internationale toekomst. De leerlingen volgen een lesprogramma dat een grotere diepte en breedte kent dan het reguliere programma. Een onderdompeling in de Engelse taal is daarbij de manier om die taal op een uitstekende manier te gaan beheersen. Het lijkt in het begin misschien lastig, maar de ervaring leert dat het vanzelf gaat en dat het leuk en uitdagend is om te doen. Voor de gemotiveerde leerling ligt hier dus geen extra werklast.

Open Lesmiddag Tweetalig Onderwijs
Om ervaring op te doen met de manier van werken in de Engelstalige lessen is er de gelegenheid voor leerlingen uit groep 7 en 8 om op woensdag middag 31 januari van 14.00 - 16.00 uur lessen te volgen. Leerlingen kunnen zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar r.kok@ooz.nl

Contact
Clair Conley
Specialist TTO
Van der Capellen SG
Lassuslaan 230
8031 XM Zwolle
038 4262850
c.conley@ooz.nl