Emeritaat & afscheid

Algemeen

Aan dr. S. de Marie, predikant van De Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (hersteld), is met ingang van 11 december 2019 door de Classis Zuid-West van De Gereformeerde Kerken in Nederland eervol emeritaat verleend. Na als medisch specialist verbonden te zijn geweest aan het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam werd hij op 8 januari 2006 predikant van De Gereformeerde Kerk te Zwolle e.o. Na bijna 14 jaar trouwe dienst zal op DV zondag 8 december 2019 de afscheidsdienst plaatsvinden. Dr. De Marie was preses van de Generale Synodes van Mariënberg 2005, Zwolle 2007 en Hasselt 2011 en is als Opleider verbonden aan de Opleiding tot de Dienst des Woords. Daarnaast was hij jarenlang redacteur van Reformanda en De Bazuin, en schreef hij in beide bladen vele artikelen. Dr. De Marie heeft hiermee een belangrijke taak vervuld in de opbouw van het kerkverband van De Gereformeerde Kerken in Nederland.