Movemental.nu: helpt kinderen hun eigen kracht te ontdekken
Movemental.nu: helpt kinderen hun eigen kracht te ontdekken brugmedia.nl

Movemental.nu: helpt kinderen hun eigen kracht te ontdekken

· leestijd 2 minuten Algemeen

?Eén lente per jaar, en in het leven slechts één jeugd?. Deze uitspraak komt van de Franse filosofe Simone de Beauvoir en geeft het belang weer van de jeugdperiode. Naast karaktereigenschappen, zijn opvoeding en omgevingsfactoren de aspecten die ons maken tot wie we zijn. We leren van wat we in onze jeugd meekrijgen, dit is belangrijk voor de manier waarop wij in ons latere leven met relaties omgaan. Onze maatschappij wordt steeds harder en individualistischer, dat maakt dat je als mens weerbaar moet zijn. Daarom is het belangrijk dat we van jongs af aan een dergelijke weerbaarheid ontwikkelen. Movemental.nu start in oktober met weerbaarheidstrainingen in Dalfsen voor kinderen.

WANNEER IS EEN KIND WEERBAAR ?
Een kind is weerbaar als het op een passende manier voor zichzelf op durft te komen. Daarbij is het van belang anderen niet te schaden of respectloos te behandelen en dat het kind op tijd zijn of haar grenzen aan durft te geven. Echter is het zelfvertrouwen het meest relevant voor de weerbaarheid van een kind. Movemental.nu helpt kinderen deze eigenschappen (verder) te ontwikkelen en besteed hier op een psycho-fysieke wijze aandacht aan. Dit houdt in dat er door middel van bewegingsactiviteiten en zelfverdedigingsoefeningen mentale doelen worden nagestreefd. Kinderen leren immers het beste door te doen. In de psycho-fysieke weerbaarheidstraining leren kinderen voor zichzelf op te komen, zonder anderen daarbij te kwetsen, en zij werken op deze manier aan hun zelfvertrouwen.

VOORBEREIDING OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Alle trainingen van Movemental.nu worden op maat gemaakt en de groepjes zijn ingedeeld naar leerdoel en leeftijd. Tijdens de training staat de persoonlijkheid van het kind centraal, waarbij het genereren van een positief zelfbeeld gestimuleerd zal worden. De training kan eveneens ter voorbereiding dienen op de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Daar moeten kinderen in toenemende mate zelfstandig keuzes gaan maken en ze zullen meer tijd door gaan brengen op het internet en gebruik maken van smartphones. In een tijd waarin cyberpesten toeneemt en scholen meer prestatiegericht zijn, is het goed om door middel van een dergelijke training aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

TRAINING VOOR AGRESSIEREGULATIE EN AUTISMESPECTRUMSTOORNIS
Hoewel de groepstrainingen altijd plaatsvinden in kleinschalige groepjes, zodat ieder kind voldoende aandacht krijgt, hebben sommige kinderen meer behoefte aan een persoonlijker begeleiding. In dat geval kan naast de groepstrainingen ook gekozen worden voor individuele weerbaarheidscoaching. Naast de weerbaarheidstrainingen, geeft Movemental.nu ook agressieregulatie trainingen aan kinderen die snel op een agressieve wijze kunnen reageren, of moeite hebben hun impulsen onder controle te houden. Movemental.nu geeft eveneens weerbaarheidstrainingen speciaal aan kinderen met een stoornis in het autisme spectrum. Voorafgaand aan een training zal er een kennismakingsgesprek plaatsvinden met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.

TOEGEPAST PSYCHOLOOG EN PSYCHO-FYSIEK WEERBAARHEIDSTRAINER
Jaleesa Kodden is toegepast psycholoog met een afgeronde opleiding tot psycho-fysiek weerbaarheidstrainer en heeft zich gespecialiseerd in het lesgeven aan kinderen. "Door mijn ervaring in de vechtsport weet ik wat voor effect zelfverdediging heeft op je zelfbeeld. Echter, dit zorgt niet direct voor weerbaarheid". Dit is precies waar Movemental.nu zich juist wel in specialiseert. Tijdens de trainingen worden zelfverdedigingsoefeningen gecombineerd met lichaamshouding en uitstralingsoefeningen, en gekoppeld aan mentale oefeningen. Op deze manier voelen kinderen zich vanuit hun eigen kracht zelfverzekerder worden en leren ze snel een balans te vinden tussen twee uiterste gedragingen: teruggetrokken- of agressief gedrag. 

Bij voldoende aanmeldingen zal er in oktober een nieuwe psycho-fysieke weerbaarheidstraining in Dalfsen worden gestart. De exacte data en locatie zal nader bekend worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jaleesa Kodden;?
Mobiel: +31 (0)6 30 83 49 50 ?
E-mail: info@movemental.nu?
Website: www.movemental.nu