Zwolle gaat versneld 300 sociale huurwoningen bouwen
Zwolle gaat versneld 300 sociale huurwoningen bouwen brugmedia.nl

Zwolle gaat versneld 300 sociale huurwoningen bouwen

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - De gemeente en woningcorporatie deltaWonen willen een overeenkomst sluiten om in Zwolle versneld circa driehonderd sociale huurwoningen te bouwen. De partijen hebben veertien locaties geselecteerd die daarvoor in aanmerking komen. Ook zijn afspraken gemaakt over de financiering en de samenwerking. Gestreefd wordt in 2017 te starten met de bouw van de woningen op alle locaties.

Er is in Zwolle grote behoefte aan uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen Beide partijen onderkennen de urgentie om de sociale woningvoorraad versneld te vergroten. De gemeente en deltaWonen hebben samen gezocht naar een manier om op korte termijn meer sociale woningbouw te realiseren. Dit doen zij vanuit een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid die tevens door de corporaties Openbaar Belang en SWZ wordt gedeeld.

Het doel van de versnellingsactie is de wachttijd voor sociale huurwoningen gelijk te houden, maar liever nog, te verkorten. Wethouder Nelleke Vedelaar: ?Deze versnellingsactie levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de ambitie uit het coalitieakkoord om in totaal vierhonderd sociale huurwoningen versneld toe te voegen aan de stad. Het gaat om een complexe opgave met ambitieuze doelstellingen." De partijen zijn er desondanks in geslaagd om afspraken te maken die de basis vormen voor de verdere samenwerking. In de overeenkomst staan naast financiële afspraken ook afspraken over het vervolg en de samenwerking daarin.

Directeur Evert Leideman van deltaWonen: ?Ook het maatschappelijk rendement van deze actie vinden we erg belangrijk, met name draagt het bij aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Op het gebied van duurzaamheid willen we een 10 procent hogere doelstelling behalen. Bovendien leveren we met deze extra investeringen een forse bijdrage aan de lokale en regionale economie.?

De circa driehonderd woningen zijn verdeeld over de veertien locaties. Er is nog een zogenoemde ?kanslocatie' die nader wordt onderzocht. De locaties liggen verspreid in en om de binnenstad. De gemeente is in de meeste gevallen eigenaar van de locaties. In vier gevallen is een corporatie eigenaar.

In december 2014 heeft het college de beslissing genomen 26 panden in de stad te verkopen. Dit omdat de panden niet meer hun oorspronkelijke functie hebben. Ook verkleint de gemeente als gevolg van de veranderende markt en haar eigen beleid haar bezit in de stad. De grote behoefte aan sociale huurwoningen is nu gecombineerd met het voornemen om panden te verkopen.

Om de locaties te ontwikkelen is een investering nodig van ongeveer 1,8 miljoen euro. Beide partijen nemen hiervan de helft voor hun rekening. Ook  voor het afdekken van de risico's, die zijn begroot op 700.000 euro nemen de partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In totaal vraagt deze opgave van de gemeente een investeringsbudget van 1,5 miljoen euro. Naast de extra bijdrage investeert deltaWonen in totaal ongeveer 50 miljoen in de ontwikkeling van de locaties.

Op 24 maart heeft het college besloten om de overeenkomst met deltaWonen, namens de Zwolse woningcorporaties, te willen gaan sluiten en deze voor te leggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Als de gemeenteraad instemt met het collegevoorstel richten de gemeente en deltaWonen een gezamenlijke projectorganisatie op en worden er concrete woningbouwplannen en planningen uitgewerkt. De corporaties overleggen onderling welke locaties zij ontwikkelen.

 

Afbeelding
Workshop 'Stralend jezelf zijn' op 27 januari in Zwolle Algemeen 16 uur geleden
Afbeelding
Traditionele 'Festivals of Lessons and Carols' in Peperbus Nieuws Ingezonden 1 dec., 22:00
Afbeelding
Koerswijziging Fraterhuis: Gemeente zoekt nieuwe locatie Fraterhuis in Broerenkwartier Algemeen 1 dec., 16:40
Afbeelding
Hogeschool Windesheim viert 1-jarig bestaan ChatGPT met lancering Community of Practice voor generative AI en Windesheim.AI app Algemeen 1 dec., 15:44
Afbeelding
Advents-Kerst concert door CRK Voices Nieuws Ingezonden 1 dec., 13:43
Afbeelding
Nieuwjaarbijeenkomst gemeente Zwolle op dinsdag 2 januari Algemeen 1 dec., 11:35