Start van duurzame projecten in regio Zwolle
Start van duurzame projecten in regio Zwolle brugmedia.nl

Start van duurzame projecten in regio Zwolle

· leestijd 3 minuten Algemeen

Energy Challenges op scholen, het opzetten van wijkbedrijven voor meer duurzaamheid en een duurzaam IJsseldelta stadion waaraan regionale bedrijven meewerken. Deze en nog meer duurzame projecten worden in 2015 gezamenlijk opgepakt door overheid, ondernemers, onderwijs én inwoners. Dat is afgesproken tijdens de werkconferentie Energie in de Regio Zwolle, die afgelopen zaterdag plaatsvond voorafgaand aan de wedstrijd PEC Zwolle ? FC Groningen in het stadion. De werkconferentie was een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Olst-Wijhe en Zwolle, in samenwerking met het Zwolse bewonersinitiatief Blauwvinger Energie en PEC Zwolle.

De overgang naar een duurzame energievoorziening in de regio Zwolle vraagt steeds meer gezamenlijke inzet van overheid, onderwijs & onderzoek, ondernemers én de inwoners van de regio Zwolle zelf. Burgemeester Ton Strien van gemeente Olst-Wijhe, tevens dagvoorzitter, stelde dat bij deze verduurzaming de burger steeds vaker centraal komt te staan. Het Zwolse inwonersinitiatief Blauwvinger Energie liet zien dat duurzame energie al volop thuis gerealiseerd kan worden als we er gezamenlijk onze schouders onder zetten.

Tijdens de werkconferentie werd de circa 60 aanwezigen gevraagd om concrete acties op papier te zetten. Deze werden door diezelfde aanwezigen gerankt en met de vier meest gewaardeerde actiepunten ging men aan de slag om te kijken of er mogelijkheden voor gezamenlijke acties zijn. Het ging om: stimuleren van wijkbedrijven, meer voorlichting voor de jeugd, het kiezen voor een weg naar een energie-autonome regio in 2030 en het in wijken initiëren van rendabele zonnepanelen- en energiebesparingsprojecten.

Energy Challenges
Een van de concrete vervolgacties is het organiseren van Energy Challenges op basisscholen in de regio Zwolle. In Noord-Nederland wordt dit al op ruim 100 scholen gedaan. En met succes, want door kinderen nu al te laten beseffen dat we moeten overgaan op duurzame energie, gaan hun ouders sneller mee. Op deze manier vormen scholen een sociaal knooppunt, zodat energie een onderwerp van belang wordt bij bewoners van de regio Zwolle. Begin volgend jaar wordt daarvoor een projectteam opgestart om nog in 2015 de eerste Energy Challenges in de regio Zwolle op te starten. Ook op andere vlakken zijn afgelopen zaterdag samenwerkingsverbanden aangegaan. Een aantal ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en vooral bewonersinitiatieven gaan kennisdelen over hoe wijkbedrijven kunnen worden opgezet. Verder worden met financiële instellingen rendabele businesscases geïnventariseerd om in de regio Zwolle lokale energie-initiatieven financieel gezond op te zetten.
Burgemeester Ton Strien van Olst-Wijhe was erg tevreden over de resultaten van de werkconferentie: ?De ideeën van deze bijeenkomst moeten nu worden omgezet naar concrete acties.?


De bijeenkomst was een vervolg op de Miniconferentie Energie op 4 april 2014, voorafgaand aan de wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Groningen in het vorige voetbalseizoen. Deze wedstrijd was bewust gekozen om inzicht te krijgen in de kracht van Energy Valley, het energieprogramma van Noord-Nederland. Destijds werd met het ondertekenen van het convenant ?Gezamenlijke Energieverklaring Regio Zwolle' de aanzet tot meer concrete acties gedaan.

Ton Strien, burgemeester Olst-Wijhe en dagvoorzitter van de werkconferentie:
?De regio Zwolle heeft veel economische daadkracht. Niet voor niets wordt deze regio als de sterkst groeiende economische regio van Nederland aangemerkt. Uit één van de onderzoeken blijkt tevens dat de regio Zwolle het beste scoort op de sociale samenhang en gemeenschapszin. Die sociale samenhang kan bijdragen aan het realiseren van een energieneutrale regio. Overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek werken daarin steeds nauwer samen met de inwoners uit de regio Zwolle.?

Arjan Jansen, maatschappelijk directeur PEC Zwolle:
?PEC Zwolle is meer dan alleen voetbal; we willen de maatschappelijke verbinding aangaan met de regio Zwolle. Dat doen we op pijlers als kunststof, havens, health, recreatie en energie. Als je duurzaam wilt zijn, zoals PEC Zwolle, dan moet je er ook zelf mee aan de slag. Dus we zijn druk doende om alle verlichting in het stadion ? op de stadionmasten na ? van LED-verlichting te voorzien. Tezamen met de circa 2.000 zonnepanelen die we op het stadion willen plaatsen, worden we steeds duurzamer en komen we steeds dichter bij een energieneutraal stadion.?

Robert Colijn, Blauwvinger Energie:
?Energie is voor ons zo vanzelfsprekend, dat we ons niet echt realiseren dat energie het fundament onder onze economie en samenleving is. Zonder energie valt alles letterlijk stil. Het wordt tijd dat we lokaal onze duurzame verantwoordelijkheid nemen, anders zijn we geen knip voor de neus waard voor onze kinderen. Wat is er mooier dan samen de schouders zetten om een energie-autonome regio te worden? Duurzame energie kan daarbij een motor voor andere burgerinitiatieven zijn. We zijn al een sterke economische regio, nu gaan we er een duurzaam energiefundament onder leggen.?

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 23 uur geleden
De rechtbank in Zwolle.
Boete voor verkeersongeval met drie slachtoffers in Kampen Algemeen 28 mei, 10:48
Afbeelding
Lokale initiatieven gezocht voor donaties ter waarde van 50.000 euro Algemeen 28 mei, 08:27