Afbeelding

Zwolle opent binnen 72 uur noodopvang voor 400 vluchtelingen in de IJsselhallen

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Erik-Jan Berends)

ZWOLLE ? Binnen een halfuur nadat het telefoontje van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) binnenkwam, heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle besloten noodopvang voor vierhonderd vluchtelingen te realiseren in de IJsselhallen.

Vrijdag al, worden de eerste vluchtelingen verwacht. ?Wekelijks komen er per saldo achthonderd vluchtelingen ons land in, met name uit Syrië. De opvangfaciliteiten van Defensie en de Rijksgebouwendienst zijn daarvoor nog niet snel gereed. Het COA zoekt nu naar evenementenhallen voor noodopvang. Volgens mij is de ernst van de problematiek voor iedereen die de beelden op televisie volgt, duidelijk. We zaten in vergadering over de begroting in Dalfsen. Binnen een halfuur waren we eruit dat we gezien de urgentie aan dit verzoek van het COA gehoor moesten geven?, licht burgemeester Henk Jan Meijer woensdagavond toe. ?Als het COA naar dergelijke maatregelen grijpt, moet de nood wel heel erg hoog zijn.? Blij is Meijer met de reactie van de overige fractievoorzitters die volgens hem betrokken reageerden en de urgentie ook snapten. Het ambtelijk apparaat is meteen aan het werk gezet om de opvang, die in eerste instantie is voorzien tot 1 januari 2015, zo spoedig mogelijk te realiseren. De omwonenden van de IJsselhallen zijn woensdagavond per brief geïnformeerd. Dinsdagavond 30 september om 19.30 uur is er voor hen een inloop- en informatieavond in de IJsselhallen. Meijer: ?We hebben in Zwolle wel ervaring met de opvang van vluchtelingen, zoals voorheen bij het asielzoekerscentrum en diverse opvanglocaties. We gaan nu op korte termijn met de IJsselhallen, het COA, de politie en omwonenden een beheersplan opstellen.

?We zijn blij en dankbaar dat Zwolle zo snel heeft gereageerd. De stad heeft daarmee wel de primeur. Het is een unicum dat de opvang hier in 72 uur is geregeld?, aldus Janet Helder, plaatsvervangend voorzitter van het COA. ?We zijn op meer plaatsen in Nederland over noodopvang in evenementenhallen in gesprek. De enorme instroom die we sinds april ervaren, is uniek in de geschiedenis. We hebben geen keuze: mensen die asiel aanvragen, vangen we op.?

In de IJsselhallen wordt ondertussen al druk gebouwd. ?We stellen een gedeelte van drieduizend vierkante meter met stapelbedden beschikbaar?, legt vestigingsmanager Toni Denneboom uit. ?Ieder vluchteling heeft een eigen bed met locker en er is een cateringgedeelte. Het sanitair is al klaar. De opvang is wel heel sober: in feite is het één grote slaapzaal.? De verwachte vluchtelingen zijn afkomstig uit Syrië, Eritrea of Somalië. Voordat ze in Zwolle aankomen, hebben ze een aantal dagen in Ter Apel doorgebracht. Daar konden ze een aantal dagen wennen en informatie krijgen. Daarnaast zijn ze medisch onderzocht en is er, voor zover dat mogelijk is, onderzoek gedaan naar hun achtergrond.

Het COA wil zoveel mogelijk alleenstaande vluchtelingen in Zwolle opvangen. ?De sobere noodopvang is voor gezinnen en kinderen niet geschikt. Kinderen moeten naar school en dat is heel ingewikkeld. Wij verzorgen de begeleiding van de asielzoekers samen met andere instanties als vluchtelingenwerk. Maar we kunnen hulp uit de samenleving ook heel goed gebruiken?, volgens Helder.

Een groot compliment krijgt het college van Joop van Ommen, die zich al jaar en dag hard maakt voor de opvang van vluchtelingen en dak- en thuislozen. ?Ik heb al een tijdje geroepen ?geef mij een kerk'. Alsof ik het zag aankomen. Mensen, denk eens na: het zijn mensen die worden opgejaagd. Iedere is er één teveel. Ik vind dat de kerken nu ook aan zet zijn. In ieder geval ben ik ontzettend blij dat dit college heeft getoond dat het menselijk is.?