Afbeelding

GroenLinks Zwolle: 'iedereen een fijne jaarwisseling, zonder overlast van vuurwerk'

· leestijd 1 minuut Algemeen

Ieder jaar maakt GroenLinks Zwolle zich zorgen om het vuurwerk rond de jaarwisseling. Niet alleen wordt er veel afgestoken ver voor Oud en Nieuw, zoals uit het meldpunt vuurwerkoverlast.nl blijkt. Ook blijft er achteraf vaak veel rommel liggen. Daarom gaat GroenLinks 2 januari vuurwerkrommel opruimen. Op den duur willen we vuurwerkvrije gebieden en alternatieven voor consumentenvuurwerk. Verder hoopt de partij op suggesties van inwoners van Zwolle voor oplossingen. “Een fijne jaarwisseling voor iedereen” was de titel van een begin 2015 door de Zwolse raad breed gedragen motie over vuurwerkbeleid in de gemeente Zwolle. Nu de jaarwisseling weer voor de deur staat hoopt GroenLinks dat dit ook het geval zal zijn voor alle inwoners van Zwolle, mens en dier. De eerste resultaten van het meldpunt vuurwerkoverlast.nl doen echter anders vermoeden. Op 28 december zijn er al enkele honderden Zwolse reacties binnengekomen. Het gaat hierbij om voortijdig afgestoken vuurwerk. GroenLinks Zwolle raadt mensen die serieuze overlast ervaren aan om vooral ook de politie te bellen. GroenLinks opent jaarlijks haar meldpunt om daarmee klachten over het afsteken van vuurwerk te inventariseren, en ideeën te verzamelen voor oplossingen. Via dit meldpunt kwamen er rond de vorige jaarwisseling ruim 950 meldingen uit Zwolle binnen, waarbij de wijken Stadshagen en Ittersum er relatief uitsprongen. Hoe kijkt Zwolle tegen vuurwerk aan? Naar aanleiding van de vele meldingen en de aangenomen motie heeft de gemeente in 2015 onderzoek gedaan. De uitkomsten onderstrepen dat er veel overlast wordt ervaren, vooral in de periode dat afsteken van vuurwerk niet is toegestaan. Samen met raadsleden van GroenLinks, ChristenUnie en PvdA zijn vervolgens gesprekken gevoerd met bewoners, hulpverleners, bedrijven en overige belanghebbenden in ‘pilotwijken’, Ittersum en Stadshagen. Daarbij is gekeken hoe “Een fijne jaarwisseling voor iedereen” gerealiseerd kan worden. De gemeente zet nu vooral meer in op het versterken van de sociale controle. Een goede eerste stap, maar GroenLinks blijft daarnaast pleiten voor onder andere vuurwerk vrije zones en centrale vuurwerkshows, liefst lasershows. GroenLinks blijft zich inzetten voor een vrolijke en feestelijke jaarwisseling, zonder overlast, slachtoffers en vervuiling. Daarvoor wil de partij na deze jaarwisseling in gesprek met de raad op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Op het meldpunt, maar ook rechtstreeks naar de fractie blijven daarom ook ideeën voor oplossingen hartelijk welkom. Vuurwerk opruimactie GroenLinks wil niet alleen praten over vuurwerkoverlast, maar vooral concreet werken aan oplossingen. Daarbij gaan we als startactiviteit in 2016 zaterdagmiddag 2 januari tussen 14.00 en 16.00 uur vuurwerkrommel opruimen. We verzamelen om 14.00 uur bij Hedon.

Afbeelding
Stichting Vier het Leven wil ouderen onbezorgd laten genieten van culturele uitstapjes Algemeen gisteren
Afbeelding
Grote deelname IJsselheem aan Triathlon Zwolle Ingezonden 25 sep., 20:20
Afbeelding
Deltion College en Zwolse culturele instellingen werken samen aan cultuureducatie Algemeen 25 sep., 17:16