Afbeelding
Pedro Sluiter

Felicitaties voor 65 jaar getrouwd echtpaar Nieuwenhuijsen

Algemeen

AA-LANDEN – De heer en mevrouw Nieuwenhuijsen – van der Burg waren onlangs 65 jaar getrouwd. Burgemeester Henk Jan Meijer vereerde het echtpaar afgelopen woensdag met een bezoek om hen persoonlijk te feliciteren.

Echtpaar Nieuwenhuijsen heeft in verband met werk op veel plaatsen in Nederland gewoond. Na een periode als onderwijzer en hoofd van een school werkte de heer Nieuwenhuijsen op een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden in Rotterdam. In die tijd studeerde hij ook door in pedagogiek.Daarna hebben de heer en mevrouw Nieuwenhuijsen samen een aantal jaren gewerkt als officieren van het Leger des Heils. Vervolgens werd de heer Nieuwenhuijsen, op grond van zijn studies pedagogiek/onderwijskunde en theologie, leraar gods¬dienst¬onderwijs aan een gymnasium+ atheneum + havo. Mevrouw Nieuwenhuijsen was toen plaatselijk leidster van een Hervormde Vrouwen Dienst. Na zijn pensionering is hij verder gegaan met een studieobject: een leerplan in een vormings¬con¬cept voor christelijke onderwijskunde. Op vrijwillige basis werken ze nog mee in het korps Zwolle van het Leger des Heils, uiteraard voor zover de gezondheid dat nog toelaat. Vanwege de gezondheid woont het echtpaar nu zelfstandig in een aanleunwoning van de Rivierenhof.

 Echtpaar Nieuwenhuijsen – van der Burg was op dinsdag 27 februari 2018 65 jaar getrouwd.

Foto: Pedro Sluiter Foto 2018