Afbeelding
Palet

Palet houdt haar zomerexpositie in Academiehuis de Grote Kerk

· leestijd 2 minuten Algemeen

BINNENSTAD – De Zwolse kunstenaarsvereniging Palet houdt haar zomerexpositie van 24 juli tot en met 11 augustus in het Academiehuis de Grote Kerk. De tentoonstelling is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.30 uur en op zondag 5 augustus van 13.00 tot 17.00 uur.

Speciaal voor deze zomerexpositie doen twee leden hun verhaal. “Bij Palet leer je steeds van anderen”, zegt Frits Roger (95), lid sinds 1990 en inmiddels de oudste. “Absoluut waar”, zegt Rein van der Woerd (20), sinds het begin van dit jaar het jongste lid. “Juist door gezamenlijk te werken, kijk je ook naar elkaar en daar praat je over. Door de blik van de ander ga je zelf ook anders naar je werk kijken en zie je de mogelijkheid jezelf te verbeteren. Frits is het daarmee eens: “Het is bijna onmogelijk om je eigen werk te beoordelen, daarbij heb je kritische vakgenoten nodig.” Rein: “Dankzij het oordeel van vele anderen zie je de overeenkomsten in hun kritiek en daar kun je iets mee. En natuurlijk leer ik ook door te kijken naar de werkwijze van andere leden bij Palet.”

Frits legt zich de laatst jaren toe op aquarelleren, waarbij water, schepen en havens een belangrijke rol spelen. Zijn verleden als scheepsbouwkundig architect is daaraan niet vreemd. “Het gaat niet om de letterlijke afbeelding, maar om de vorm van je onderwerp in essentie weer te geven. Men heeft wel eens gezegd dat mijn werk daardoor tegen de abstractie aanligt.” Frits schetst en schildert nog elke dag enthousiast. Eerst maakt hij een stuk of tien losse schetsen en met de beste gaat hij verder om vlakken te zoeken en in te kleuren. Vanuit de kleurvlakken ontstaan geleidelijk aan de vormen en onder zijn handen rijst het uiteindelijke beeld op. Vanuit dat beeld schildert hij de definitieve aquarel.

Rein, met een ICT-achtergrond, zoekt zijn onderwerpen overal: op internet, via illustraties en websites. “Bij Palet ga ik elke donderdag met veel plezier modeltekenen. Zo leer ik de vormen van het menselijk lichaam weer te geven.” Zijn laatste project doet grafisch aan en bestaat uit composities van muziekinstrumenten en apparaten, waarin niettemin een menselijke gestalte of gebaar te herkennen is. “Misschien ga ik door in de richting van het ontwerpen van websites of het visueel ondersteunen van andere kunstenaars, zoals muzikanten. Soms krijg ik daarvoor al opdrachten.”

Voor mensen zoals Rein, die nog bezig zijn hun talent verder te ontwikkelen, is het werken in een groep erg waardevol. Zulke mensen zijn welkom bij Palet. “Maar”, zegt Frits, “je moet wel zorgen dat nieuwe leden al een redelijk niveau hebben, zodat ze aansluiting kunnen vinden.” Inderdaad, Palet is geen opleidingsinstituut, maar een broedplaats, waar mensen met enige artistieke ervaring zich verder kunnen ontplooien. Leeftijd en achtergrond spelen geen rol, zoals het verhaal van Frits en Rein laat zien. Palet is in wezen voor iedereen. Inzet en enthousiasme, daar gaat het om.

Behalve schilderen en tekenen, wordt er bij Palet nog veel meer gedaan. Er wordt geëtst en geboetseerd, er worden houtsneden, keramiek, sculpturen en sieraden gemaakt. En er wordt gewerkt met digitale technieken.

Saamhorigheid is belangrijk binnen Palet. Groepjes gaan schilderen in Frankrijk, leden én donateurs gaan samen naar belangrijke exposities. “Juist die gezamenlijkheid werkt enorm inspirerend, en leidt tot goede kunst. Dat komt onmiskenbaar tot uiting in het werk op deze grote zomertentoonstelling”, aldus de leden.

Mail voor meer informatie naar secretariaat@paletzwolle.nl of kijk op www.paletzwolle.nl of

www.facebook.com/paletzwolle.