Afbeelding

Nieuwe invulling van Zwarte Waterzone

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - Bemog Projektontwikkeling uit Zwolle en gemeente Zwolle gaan samen een visie maken voor de Zwarte Water zone. Dit is het gebied aan de Holtenbroekerdijk, tussen de Holtenbroekerbrug en de Mastenbroekerbrug. Er zijn drie deelgebieden te onderscheiden: Leenman/Triferto/Botermanhaven, het Havengebied (tussen de Twistvlietbrug en de Mastenbroekerbrug) en het Groengebied (tussen de Prinses Margriethaven en en Twistvlietbrug). Op de locatie Leenman/Triferto/Botermanhaven zien de partijen vooral kansen voor vrijetijdsbesteding. Op de plek waar jachtwerf Dijkzicht, de watersportvereniging en de Hanzehaven liggen, wordt gedacht aan woningbouw.

Beide ontwikkelingen moeten goed aansluiten op het groene gebied tussen wijkboerderij de Klooienberg en het brugwachtershuis. De partners willen de drie gebieden daarom in samenhang met elkaar ontwikkelen met als doel dat de oevers van het Zwarte Water beter toegankelijk, levendiger en mooier worden. De partijen nodigen (wijk)bewoners uit om mee te denken over de plannen.

Op dit moment zitten de partijen in de fase van visievorming. Deze visie willen Bemog Projektontwikkeling en gemeente Zwolle samen met de (wijk)bewoners invullen. Ook het waterschap en de eigenaren van de havens zijn betrokken bij de visievorming. Inwoners van Holtenbroek en bewoners van Stadshagen die uitkijken op het gebied aan het Zwarte Water, ontvangen een uitnodiging om mee te denken tijdens één van de twee Oever-Ateliers. Deze zijn op 1 en 2 oktober in wijkcentrum Holtenbroek. Ook geïnteresseerden die niet in of rond het gebied wonen, kunnen zich voor één van de avonden opgeven via www.zwartewaterzone.nl.

Gelijktijdig met de dijkverbetering

Aan het traject van de Holtenbroekerdijk loopt ook een dijkverbeteringstraject. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft hier de opgave om de dijk te verstevigen. Als de plannen bij Leenman/Triferto/Botermanhaven en de havens doorgang kunnen vinden, dan worden deze tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de dijk uitgevoerd. De plannen voor het gebied kunnen ook bijdragen aan de opgave van het waterschap: waterveiligheid.Het waterschap is daarom ook betrokken bij de visievorming voor het gebied.

Locatie Leenman – Tirferto – Botermanhaven

De locatie Leenman – Triferto – Botermanhaven is een bedrijventerrein van ongeveer vijf hectare groot. Het terein heeft zijn bedrijfsfunctie grotendeels verloren, het ligt in de milieu- en geluidszone van bedrijventerrein Voorst. Woningbouw is hier dus niet mogelijk. Een mogelijk toekomstbeeld voor deze locatie is een plek met een openbaar karakter met meer stedelijke publieke functies, te denken valt aan horeca, leisure, hotel, sport, jachthaven, rederij, onderwijs, cultuur.

Locatie jachtwerf, watersporvereniging en jachthaven

De locatie van de havens is een gebied van ongeveer zes hectare groot. Er wordt gedacht aan een klimaatadaptieve ontwikkeling van woningbouw op een manier die past bij het Zwarte Water. Belangrijk is dat het gebied een openbaar karakter krijgt en dat het Zwarte Water voor de bestaande buurt beter toegankelijk en beleefbaar wordt. Een deel van de aanlegplaatsen zal dan ter plekke verdwijnen. De gemeente Zwolle heeft als voorwaarde gesteld dat eventueel verdwijnende aanlegplaatsen, in het gebied of elders gecompenseerd worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met toekomstige trends en ontwikkelingen t.a.v. de watersport.

Integrale ontwikkeling

Ook het gebied tussen de wijkboerderij de Klooienberg en het brugwachtershuis, wordt meegenomen in de ontwikkeling. Bewoners en vertegenwoordigers van de wijkboerderij zijn hier al geruime tijd bezig de uiterwaarden recreatief toegankelijker en beleefbaarder te maken. De drie gebieden worden in samenhang met elkaar ontwikkeld. Het doel is te zoeken naar een passende en toekomstbestendige ontwikkeling voor de eigenaren in het gebied. Tegelijkertijd is het doel om de oevers van het Zwarte Water beter toegankelijk, levendiger en mooier te maken voor zowel wijkbewoners als voor bezoekers van buiten de wijk.

De planning voor de gebiedsontwikkeling is gekoppeld aan de planning van het waterschap voor de dijkverbetering. Dit betekent dat de visie voor de gebiedsontwikkeling voor het einde van dit jaar aan de gemeenteraad ter vaststelling moet worden aangeboden. De integrale visie wordt vormgegeven door stedenbouwkundig bureau MA.AN in samenspraak met (wijk)bewoners. Onderdeel van de visie is ook het onderzoek of een haalbare ontwikkeling mogelijk is.

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 15 uur geleden
De rechtbank in Zwolle.
Boete voor verkeersongeval met drie slachtoffers in Kampen Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Lokale initiatieven gezocht voor donaties ter waarde van 50.000 euro Algemeen 20 uur geleden