Afbeelding
Rianne Calkhoven

Ronnie Flex treedt op in gevangenis Zwolle

· leestijd 1 minuut Algemeen

Om gedetineerden te stimuleren om te werken aan hun herstel is donderdag 4 oktober in de penitentiaire inrichting (PI) Zwolle de Dag van Herstel gehouden. Bijna tweehonderd gedetineerde mannen en vrouwen namen deel aan één van de workshops rondom de vier pijlers van herstel: zelfherstel, herstel richting slachtoffer, herstel van het sociale netwerk en herstel richting de maatschappij. De dag werd afgesloten met een optreden van rapper Ronnie Flex die belangeloos kwam spelen voor de gedetineerde mannen en vrouwen in de Zwolse gevangenis.

Alie Ytsma, trainer terugkeeractiviteiten in PI Zwolle, kijkt tevreden terug op de Dag van Herstel. “Deze dag hebben we de nadruk gelegd op herstelgericht werken, maar dit is natuurlijk een onderwerp waar we dagelijks mee bezig zijn. Deze dag was er vooral op gericht om het belangrijke thema herstel even weer goed onder de aandacht te brengen bij gedetineerden en ik denk dat we daar prima in geslaagd zijn.”

Herstel
Als trainer werkt Alie Ytsma dagelijks met gedetineerden en probeert ze zo een steentje bij te dragen aan hun herstel. Niet elke gedetineerde is bereid om te veranderen, maar ze ziet ook genoeg personen die wel met zichzelf aan de slag gaan. “Ik sprak vandaag nog met een gedetineerde die hier al enkele jaren zit. Toen hij net binnen was kwam hij bij de training Kies voor verandering doen, die training krijgt elke gedetineerde aangeboden aan het begin van zijn detentie. Hij was toen iemand die zich vervelend en irritant gedroeg en zich afzette tegen alles en iedereen. Hij keek niet naar zichzelf, het lag altijd aan iemand anders. Inmiddels is deze man enorm verandert.”

Ze vervolgt: “Deze man is met andere ogen naar zichzelf gaan kijken, er kwam schuldbesef over zijn delict. Over wat hij zijn kind en ouders heeft aangedaan. Hij heeft inmiddels diverse opleidingen en trainingen gevolgd en is nu bezig om de band met zijn kind te herstellen. Het contact met zijn ouders verloopt alweer prima. Dit is maar één voorbeeld van een gedetineerde die met succes aan de slag is gegaan met herstelgericht werken. Zo zijn er gelukkig meer goede voorbeelden. Dit zijn ontwikkelingen waar ik trots op ben.”