Afbeelding

Rijkswaterstaat verzorgt groenonderhoud aan oevers Zwarte Water

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Rijkswaterstaat werkt vanaf deze week aan het groenonderhoud aan de oevers van het Zwarte Water. De werkzaamheden bestaan uit maaien, snoeien, knotten en het kappen van een aantal bomen vanaf de oevers tot ongeveer twee meter landinwaarts.

Het groenonderhoud aan de oevers van het Zwarte Water is volgens Rijkswaterstaat nodig voor een goede staat van de oevers en het draagt bij aan de veiligheid. In het verleden is er geen regulier groenonderhoud aan deze oevers uitgevoerd. De werkwijze van Rijkswaterstaat is dat het groenonderhoud met regelmaat plaats vindt volgens een jaarlijkse planning. Daarvoor wordt nu eerst een bijwerkslag gedaan.

De werkzaamheden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur en duren tot het broedseizoen. Er wordt gewerkt met kettingzagen, bosmaaiers, mobiele kranen en tractoren vanaf de oever. Er wordt ook vanaf het water gewerkt. Takken gaan per schip naar een nader te bepalen snipperlocatie. Daar wordt het hout versnipperd en afgevoerd over de weg. Dit kan geluidshinder veroorzaken. Landeigenaren of bewoners van percelen waarop gewerkt moet worden, worden daarover geïnformeerd.

Verspreid langs de oevers wordt een aantal bomen gekapt. Dit is volgens Rijkswaterstaat noodzakelijk voor veiligheid op het water en een goede staat van de oever. “Begroeiing op verharde oevers vormt een risico voor onder andere de scheepvaart. Het Zwarte Water is een bochtige rivier en sommige bomen en struiken belemmeren het zicht voor schippers. Het is belangrijk dat zij door de begroeiing heen kunnen kijken om ongelukken te voorkomen. Daarnaast drukken de bomen de constructie van de verharde oevers uit elkaar. Voor zeventien bomen is een kapvergunning aangevraagd en door de betreffende gemeente ook verkregen.”

Voor de werkzaamheden gelden dezelfde regels voor flora en fauna als voor ander werk langs het Zwarte Water. Rijkswaterstaat meldt verantwoord te werk te gaan: voor de werkzaamheden is een ecologische quickscan gedaan om te onderzoeken of er bedreigde planten en diersoorten zijn. Daarbij is een beverburcht gevonden. In de buurt van de burcht wordt minder gekapt en gesnoeid om voldoende foerageergebied te behouden. Ook wordt rekening gehouden met de voortplantingsperiode van de bever, die is van mei tot en met augustus. Dit om te voorkomen dat het leefgebied van de bevers wordt verstoord.