Afbeelding
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap inspecteert dijken op schades en kwetsbare plekken

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) begint binnenkort met de jaarlijkse inspectie van de dijken. Vanaf maandag 25 maart controleren dijkinspecteurs of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Naast de conditie van de dijken wordt ook gecheckt of (delen van) de dijken goed zijn onderhouden door particuliere eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld.

Alle onderhoudsplichtigen en eigenaren van dijken, moeten aan een aantal eisen voldoen. Zijn de aanwezige begroeiingen, de grasmat en de oeverbegroeiingen bijvoorbeeld goed onderhouden? Daarnaast mogen op de dijken geen distels, ridderzuring en andere ongewenste kruiden groeien en wordt gecontroleerd of zand, hout, afval en overige voorwerpen zijn verwijderd. Ook het egaliseren van molshopen en het verwijderen van wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken horen in dit rijtje thuis.

Daarnaast is het voor de conditie van de dijken belangrijk dat wild, mollen en ander gedierte dat schade kan veroorzaken, wordt bestreden. Zij kunnen zwakke plakken veroorzaken. Voor het overgrote deel voert het waterschap deze werkzaamheden zelf uit, omdat het eigenaar is van de meeste dijken in het werkgebied.

Het waterschap toetst, naast deze halfjaarlijkse ‘dijkencontrole’, elke twaalf jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat is volgens haar nodig, omdat er altijd wat werking in dijken zit. Steeds worden nieuwe methoden in de toetsing verwerkt, waardoor het waterschap de dijken volgens de nieuwste inzichten beoordeelt. Door de voortdurende wisselwerking tussen toetsing en verbetering blijven de dijken op orde.

Afbeelding
Night Music & Painting in de Vrije ruimte tijdens het festival Hanze in de nacht 2023. Ingezonden 2 okt., 17:37
Afbeelding
VVD wil snelle oplossing gevaarlijke verkeerssituatie rotonde Rijnlaan/Eemlaan Algemeen 2 okt., 14:47
Afbeelding
Eigentijdse Groeten uit Zwolle te zien in Academiehuis Algemeen 2 okt., 12:54