Afbeelding
Bram van de Biezen

Aanbesteding IJsseldijk Zwolle-Olst van start

· leestijd 1 minuut Algemeen

REGIO – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met de Europese aanbesteding van het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. De voorbereiding én de uitvoering van het project zet het waterschap gelijktijdig in de markt. Marktpartijen kunnen zich vanaf nu melden om deel te nemen aan deze aanbesteding.

Begin 2017 startte WDODelta met het dijkversterkingsproject IJsseldijk Zwolle-Olst. Met dit project wordt bijna dertig kilometer dijk versterkt. In september is door het Algemeen Bestuur het Voorkeursalternatief vastgesteld.

Hoofdlijnen

Samen met verschillende partijen en bewoners is de afgelopen drie jaar bepaald hoe het plan er op hoofdlijnen uit komt te zien. In plaats van met een compleet uitgewerkt ontwerp (bestek) naar een marktpartij te gaan, wil het waterschap met de markt samen werken aan het ontwerp en samen bedenken hoe het werk het beste kan worden uitgevoerd. Zo wordt kennis van ontwerpen, uitvoering en fasering vroeg in het project ingebracht.

Dagelijks bestuurder Breun Breunissen: “Het waterschap zoekt naar een samenwerkingspartner, die oog heeft voor kwaliteit en een verantwoord kostenniveau. We zoeken daarom een marktpartij die veel bijdraagt aan het bereiken van onze projectdoelstellingen en tijdens het project ons motto ‘in verbinding met de omgeving’ in de genen meedraagt.” In het voorjaar van 2020 verwacht het waterschap de juiste marktpartij gevonden te hebben. Vervolgens werken zij samen met bedrijven, bewoners en overheden in de periode 2020 tot en met 2022 de dijkversterking verder in detail uit. Naar verwachting gaat vanaf 2023 de schop in de grond. De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt versterkt om Salland en de stad Zwolle nog beter te beschermen tegen overstromingen. Waterschap Drents Overijsselse Delta is in 2017 dit dijkversterkingsproject gestart met een verkenning naar de beste oplossingsrichting. Het waterschap: "Hiermee werken we verder aan een veilige en mooie IJsseldijk en houden we droge voeten. De dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hiermee staan Rijkswaterstaat en de waterschappen komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 aangepakt worden. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs kust, langs meren en langs grote rivieren."

Meer informatie is te vinden op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.

Afbeelding
Stichting Vier het Leven wil ouderen onbezorgd laten genieten van culturele uitstapjes Algemeen gisteren
Afbeelding
Grote deelname IJsselheem aan Triathlon Zwolle Ingezonden 25 sep., 20:20
Afbeelding
Deltion College en Zwolse culturele instellingen werken samen aan cultuureducatie Algemeen 25 sep., 17:16