Afbeelding

Gemeente wil starters en mensen met lagere inkomens helpen op woningmarkt

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZWOLLE - Er komen extra maatregelen om starters en mensen met een lager inkomen meer kans te geven op een woning. De gemeente Zwolle heeft samen met bouwers, ontwikkelaars, makelaars, beleggers en woningcorporaties hierover afspraken gemaakt.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat, starters en mensen met een lager inkomen ook een huis kunnen kopen in Zwolle. Het Zwols Concilium, een samenwerkingsverband van woningcorporaties, marktpartijen, provincie Overijssel en gemeente Zwolle, heeft deze maatregelen samengesteld. Deze maatregelen zijn volgens haar nodig omdat de woningmarkt onder druk staat. Er zijn niet voldoende woningen beschikbaar voor starters en mensen met een lager inkomen en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Ook worden woningen door een steeds bredere groep gekocht om er geld aan te verdienen.

Betaalbaar

Starters en mensen met een laag- of middeninkomen, hebben hierdoor nauwelijks mogelijkheden om een (eerste) stap op de woningmarkt te zetten. Juist in deze bijzondere tijd is het volgens het Concilium extra belangrijk om de woningen betaalbaar te houden. De eerste aandacht ligt op maatregelen die direct resultaat opleveren en op korte termijn ingevoerd kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in een ‘Zwols pakket’.

Nieuwbouw

“Het Concilium voert een zelfbewoningsplicht in voor alle nieuwbouwwoningen in Zwolle”, vertelt Kim van Rie. Deze nieuwe regel geldt voor koopwoningen met een prijs tot 260.000 euro en huurwoningen tot 850 euro. De eigenaar (of een eerstegraads bloed- of aanverwant van de koper) wordt verplicht om minimaal vijf jaar zelf in de woning te wonen. Van Rie: “Als de bewoner binnen vijf jaar verhuist, is de bewoner verplicht de woning te verkopen aan iemand die er ook zelf in gaat wonen. We hebben deze maatregel opgesteld omdat woningen in het goedkope en middeldure segment vaak gekocht worden door particuliere beleggers. Zij verhuren vervolgens voor hogere prijzen de woning of verkopen de woning door. Met de zelfbewoningsplicht willen we starters meer kansen op de woningmarkt geven.

Afspraken

De ‘Zwolse afspraken woningmarkt’ zijn volgens Van Rie nodig om de maatregelen Zwolle breed toe te kunnen passen. De Zwolse woningmarktpartijen passen deze overeenkomst toe op alle nieuwbouwwoningen en transformatiewoningen (bijvoorbeeld wanneer een kantoor wordt omgebouwd naar woningen) met een prijs tot 260.000 euro. Marktpartijen verplichten zich om deze woningen twee maanden aan te bieden aan de hiervoor bedoelde mensen met een inkomen tot 55.000 euro.

Regels

Sinds eind 2019 heeft Zwolle nieuwe regels voor het verbouwen van een woning naar meerdere kleine woningen. Vooral in het centrum van Zwolle werden huizen gekocht en daarna verbouwd tot appartementen en studio’s. Doordat er dan meer mensen wonen, is er bijvoorbeeld meer verkeer in de straat. Ook kunnen bewoners last hebben van meer geluid in de buurt. Met nieuwe regels wil de gemeente bereiken dat er verschillende soorten woningen in de wijken blijven en de woonkwaliteit wordt beschermd.

Doorstromer

“Zwolle wil een fijne en aantrekkelijke woonstad zijn voor iedereen. Om meer aanbod in woningen te creëren heeft Zwolle vorig jaar zomer al afgesproken dat er duizend woningen per jaar worden toegevoegd aan de stad. Een groot deel van deze woningen is ook voor starters en mensen met een lager of middeninkomen. Maar alleen extra woningen bouwen is niet genoeg”, geeft wethouder Ed Anker aan. “Deze nieuwe maatregelen richten zich op de starter en doorstromer op de woningmarkt. Is dit genoeg? Nee, maar binnen ons bereik en onze invloedssfeer doen we wat nodig is om de kansen voor starters en mensen met lagere inkomens te vergroten en betaalbare en passende woningen te blijven bieden. Hierbij kijken we in het Concilium de komende tijd naar wat nog meer mogelijk en nodig is.”

Vervolg

De maatregelen uit het Zwols 1.0 pakket zijn volgens het Concilium effectief en snel en eenvoudig in werking te stellen. De komende tijd werkt ze nog meer mogelijke oplossingen uit in een Zwols pakket 2.0.

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 15 uur geleden
De rechtbank in Zwolle.
Boete voor verkeersongeval met drie slachtoffers in Kampen Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Lokale initiatieven gezocht voor donaties ter waarde van 50.000 euro Algemeen 20 uur geleden