Afbeelding
Gemeente Zwolle

Buurt-voor-Buurt onderzoek levert veel respons op

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020 heeft 10.597 volledig ingevulde vragenlijsten opgeleverd, meldt de gemeente Zwolle.

“Dit is meer dan het onderzoek in 2018. De uitkomsten van het onderzoek geven inzicht hoe inwoners hun stad, wijk en buurt ervaren.” De antwoorden worden nu geanalyseerd en verwerkt tot rapportages. De gemeente verwacht de rapportage op stadsniveau in september klaar te hebben. De resultaten over de wijken en buurten worden voor het einde van het jaar opgeleverd. Burgemeester Peter Snijders is blij met de hoge respons: “Het is ontzettend goed om te zien dat zoveel Zwollenaren zich betrokken voelen bij hun directe omgeving en

de tijd nemen om hun mening daarover te geven. Dankzij hen kunnen we gericht actie ondernemen om Zwolle te verbeteren.”

Uitkomsten

Het Buurt-voor-Buurt Onderzoek wordt elke twee jaar uitgezet onder de Zwolse bevolking. Met de vragenlijst krijgt de gemeente goed inzicht in de ervaring, tevredenheid en zorgen van inwoners over hun buurt en wijk, bijvoorbeeld over veiligheid op straat, sociale cohesie in de buurt of het voorzieningenniveau. Aan de hand van de uitkomsten de stelt gemeente haar beleid bij en worden de resultaten gebruikt om samen met partners en inwoners aan de slag te gaan in de wijken.

Meedoen

Het Buurt-voor-Buurt Onderzoek is het grootste en meest omvangrijke onderzoek dat de gemeente Zwolle uitvoert, maar niet het enige. Via het burgerpanel wordt een aantal keren per jaar een deel van de Zwolse bevolking gevraagd naar haar mening over thema's en vraagstukken die in de gemeente Zwolle leven. Wie wil meedoen aan deze onderzoeken, kan zich aanmelden via www.zwolle.nl/burgerpanel.