Afbeelding

Zwolle onderzoekt herhaling vuurwerkvrije zones

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - De gemeente Zwolle gaat dit jaar nog geen meerjarig vuurwerkbeleid opstellen. Ze wil komende jaarwisseling eerst ervaring opdoen met het uitvoeren van het landelijke verbod op knal- en siervuurwerk. Dat stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

Aanvullend stelt het college voor te onderzoeken of komende jaarwisseling opnieuw een aantal ‘kwetsbare’ locaties aangewezen moet worden als volledig vuurwerkvrij. Afgelopen jaarwisseling is daarmee succesvol ervaring opgedaan bij wijkboerderijen De Eemhoeve en De Klooienberg. Ook stelt het college voor om de aandacht verder te richten op bewustwording door aan alle groepen 8 van Zwolse basisscholen vuurwerklessen aan te bieden.

Verbod

Het besluit van het kabinet om vanaf Oud & Nieuw 2020/2021 knal- en siervuurwerk te verbieden, past bij de verandering die de gemeente Zwolle beoogt om stapsgewijs het vuurwerkgebruik anders vorm te geven. Het landelijke verbod heeft gevolgen voor het verkopen en afsteken van vuurwerk. Daarover wil de gemeente de komende periode afstemmen met vuurwerkverkopers. Ook geeft het verbod waarschijnlijk al een ander straatbeeld en dat kan effect hebben op de ervaren overlast en onveiligheid. Daarnaast wil de gemeente onderzoeken wat het verbod betekent voor de inzet van politie en handhaving en de bijbehorende kosten.

Proeven

Aanvullend op het landelijke verbod wil de gemeente de proeven voortzetten, waarmee tijdens de jaarwisseling 2019/2020 ervaring is opgedaan. De gemeente wil onderzoeken of er ook dit jaar 'kwetsbare' locaties zijn waar een totaalverbod van toegevoegde waarde is bovenop het landelijke verbod. Kwetsbare locaties zijn bijvoorbeeld dierenweides, zorginstellingen of natuurgebieden. Op die plekken kan de gemeente dan mogelijk ál het vuurwerk verbieden en de locaties daarmee extra bescherming bieden. Politie en handhavers mogen daar dan ook optreden. De gemeente stemt met de eigenaren van de ‘kwetsbare’ locaties af of een totaalverbod zinvol en haalbaar is.

Vuurwerklessen

Ook zijn afgelopen jaar vuurwerklessen aangeboden aan een aantal Zwolse scholen. Dit draagt volgens de gemeente bij aan de bewustwording van leerlingen over vuurwerkregels en veilig afsteken. “Leraren en leerlingen hebben die voorlichting als positief ervaren en daarom wil de gemeente de lessen volgend jaar aan alle Zwolse basisscholen (groep 8) aanbieden. Mogelijk kan ook de vuurwerkbranche daarin een rol spelen.” Voor de derde proef waarin de gemeente bewoners hielp bij het organiseren van een vuurwerkvrije straat, was afgelopen jaar onvoldoende animo. Dit wordt daarom niet opnieuw aangeboden.

Afbeelding
Stichting Vier het Leven wil ouderen onbezorgd laten genieten van culturele uitstapjes Algemeen 23 uur geleden
Afbeelding
Grote deelname IJsselheem aan Triathlon Zwolle Ingezonden 25 sep., 20:20
Afbeelding
Deltion College en Zwolse culturele instellingen werken samen aan cultuureducatie Algemeen 25 sep., 17:16