Afbeelding

Waterschap is alert maar kan niet overal voldoende water meer aanvoeren

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - De vraag naar water is door de extreem warme temperaturen en weinig tot geen neerslag in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) enorm toegenomen. Op diverse locaties draait het waterschap momenteel op de maximale aanvoercapaciteit.

Daarnaast zijn er ook gebieden waar de situatie beheersbaar is met een capaciteit van 60 tot 80 procent van het aanvoeren van water. “Waar het nijpend wordt, zetten we alle zeilen bij”, zegt dagelijks bestuurslid Hans Pereboom. De grondwaterstanden zijn volgens het waterschap momenteel gezakt naar laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar, met name in het zuidelijke deel van het WDODelta-gebied en rond de IJssel.

Aanvoer

“Het weerbeeld laat warme temperaturen zien met van tijd tot tijd (harde) droge wind uit oostelijke richting. Hierdoor is de verdamping groot en gaat er het nodige water verloren. We proberen onze peilen goed te handhaven, zodat we het verder uitzakken van grondwater voor natuur en landbouw zoveel mogelijk tegengegaan. Bovendien blijft hiermee plaatselijk het beregenen van gewassen mogelijk”, aldus Pereboom.

Watervraag

Momenteel lukt het het waterschap niet meer overal voldoende water aan te voeren om aan de watervraag te voldoen. Op locaties waar dit van toepassing is, wordt in afstemming met agrariërs tijdelijk geen oppervlaktewater onttrokken (onttrekkingsstop). Pereboom: “Dit verschilt erg per gebied of locatie. We willen de vele onttrekkingen graag goed beheren en inzichtelijk hebben. Daarom moeten agrariërs die slootwater willen gebruiken altijd een melding doen bij het waterschap. Per melding kijken we of de onttrekking in die specifieke sloot mogelijk is of helaas (tijdelijk) niet. Door deze samenwerking met de agrariërs hopen we een eventueel onttrekkingsverbod zo lang mogelijk te kunnen uitstellen. De boeren hebben hiervoor begrip en werken goed mee. Complimenten daarvoor. Hierdoor kunnen we als waterschap ook flexibel zijn, mochten de omstandigheden verbeteren, bijvoorbeeld door regen.”

Waterkwaliteit

Door de hoge temperaturen stijgt de watertemperatuur ook. Dit brengt risico’s met zich mee voor de waterkwaliteit, zoals blauwalg of botulisme. Afgelopen week zijn er bij het waterschap enkele meldingen van blauwalg en dode watervogels binnengekomen. Deze zijn direct opgeruimd. Het actuele overzicht van de kwaliteit van de officiële zwemplassen staat op www.zwemwater.nl. Pereboom: “Al met al zijn we alert. We houden de actuele situatie nauwlettend in de gaten om tijdig maatregelen te kunnen nemen en te anticiperen op wisselingen in het weer.”

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 23 uur geleden
De rechtbank in Zwolle.
Boete voor verkeersongeval met drie slachtoffers in Kampen Algemeen 28 mei, 10:48
Afbeelding
Lokale initiatieven gezocht voor donaties ter waarde van 50.000 euro Algemeen 28 mei, 08:27