Afbeelding
Eigen foto

SamenMaatjes voorspelt toename vraag en aanbod maatjes

Algemeen

ZWOLLE - SamenMaatjes, het samenspel van Zwolse maatjesinitiatieven en onderdeel van SamenZwolle, verwacht komende weken een tweede hoos aan vraag naar en aanbod van hulp en gezelschap. “In de eerste coronagolf boden veel mensen hulp aan en die bleek ook nodig. Nu, in deze tweede (gedeeltelijke) lockdown, voorspellen we weer veel vraag naar maatjes en hopen we dat Zwollenaren opnieuw hulp bieden’, zegt Anke van Vliet, voorzitter Maatjesplatform Zwolle.

Op SamenZwolle.nl kunnen mensen die hulp van een ander kunnen gebruiken, zelf een oproep plaatsen. Mensen die zich in die oproep herkennen, kunnen reageren. Zo kan onder meer een maatjeskoppel ontstaan. Voor de één gaat het om het leren van de Nederlandse taal, voor een ander om samen boodschappen doen en voor weer een ander om gezelschap. En die laatste categorie, die groeit in tijden van ‘social distancing’.

Stijging
In maart 2020, bij aanvang van de intelligente lockdown, steeg het aantal hulpvragen dat bij SamenZwolle binnenkwam met 66 procent ten opzichte van het gemiddelde van de drie maanden daarvoor. Het aantal reacties van mensen die wilden helpen, verdubbelde van gemiddeld 71 in de drie maanden voor de lockdown, naar 148 in maart. Van Vliet: “De vraag en het aanbod leiden niet uitsluitend tot maatjeskoppels, het gaat om allerlei vormen van hulpvragen en hulpaanbod.”

Gezelschap
In tijden van corona is er wel extra vraag naar maatjes tegen eenzaamheid. “Logisch”, vindt Van Vliet. “Kwetsbare groepen, zoals senioren en mensen met een ziekte of aandoening, blijven nu binnen en kunnen minder makkelijk bezoek ontvangen. Zeker nu de uitbanning van het virus nog niet in zicht is, hebben mensen behoefte aan contact.” Op de vraag wat een maatje kan doen nu letterlijk afstand moet worden gehouden, oppert Van Vliet: “Een wandeling maken op anderhalve meter afstand van elkaar, beeldbellen, mailen, chatten, het kan allemaal.”

Maatjes

Wie geïnteresseerd is in een maatje of zelf een maatje wil zijn voor een ander, vindt op SamenZwolle.nl/SamenMaatjes meer dan twintig maatjesprojecten. Iedereen kan maatje worden en iedereen mag om een maatje vragen. “Als je behoefte hebt aan contact, ondersteuning of begrip - of simpelweg gezelligheid - kan een maatje helpen”, zegt Van Vliet.

Maatjesplatform
De Zwolse maatjesprojecten zijn verenigd in Maatjesplatform Zwolle. Zij hebben samen besloten een platform te creëren op SamenZwolle: SamenZwolle.nl/SamenMaatjes. Daardoor wordt ‘maatje zijn’ gezamenlijk gepromoot, zijn de maatjesprojecten op één plek vindbaar voor zowel professionals als inwoners van Zwolle, zijn er minder wachtlijsten en komen passende matches tussen hulpvrager en maatje tot stand. Bovendien versterken de maatjesprojecten elkaar doordat ze kennis en ervaring uitwisselen.