Afbeelding
Foto: Nick de Vries

Invoeren van tarief op restafval wordt verplaatst naar 1 januari 2023

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Het tarief voor het restafval wordt ingevoerd op 1 januari 2023, dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het college wil dat eerst alle inwoners de mogelijkheid hebben om hun afval te scheiden en daaraan kunnen wennen voordat het tarief op restafval wordt ingevoerd. 

Met het tarief op restafval wil de gemeente inwoners aanmoedigen hun afval beter te scheiden. Zij krijgen geld terug wanneer ze minder dan een bepaald aantal keer per jaar restafval weggooien. Gooien ze vaker restafval weg, dan moeten ze bijbetalen. “Zwolle zonder afval, dat is de ambitie die past bij het streven naar 100 kilo restafval per persoon per jaar en naar een circulaire economie”, aldus het college. De gemeenteraad heeft met de doorontwikkeling van het gemeentelijke grondstoffenplan ‘Zwols belonen’ een pakket van maatregelen vastgesteld dat voorziet in het invoeren van een financiële prikkel op restafval, gecombineerd met de voorzieningen voor alle huishoudens om hun afval goed te kunnen scheiden en aanvullend beleid voor bijvoorbeeld luierinzameling of zwerfaval.

Afname

De invoering van Zwols belonen is volop van start gegaan. ROVA, het GBLT en de gemeente Zwolle werken samen aan het voorbereiden en invoeren van de maatregelen. Begin dit jaar zijn aanpassingen gedaan in de hoeveelheid grof huisvuil en grof tuinafval die inwoners gratis mogen wegbrengen of laten ophalen door ROVA. Daardoor is volgens de gemeente nu al een afname te zien in grof huisvuil. Met verenigingen die voorheen oud papier en karton inzamelden zijn afspraken gemaakt over een nieuwe subsidieregeling, die naar verwachting per januari 2022 ingaat.

Prijsprikkel

“Voor het invoeren van de prijsprikkel van Zwols belonen moeten alle inwoners in staat zijn gesteld om hun afval te kunnen scheiden”, stelt het college. “Voor het overgrote deel van de stad is dit het geval. Een aantal compacte wijken, zoals de binnenstad en een aantal appartementencomplexen hebben nog niet alle faciliteiten voor het scheiden van PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankkartons) en/of GFE (groente-, fruit- en etensresten). Dit vraagt om maatwerk per locatie omdat er vaak weinig ruimte is om afvalvoorzieningen te plaatsen. Voor specifieke doelgroepen wordt flankerend beleid uitgevoerd: denk aan bijvoorbeeld luierinzameling of incontinentiemateriaal, voorziening voor mensen die zwerfafval rapen en een kwijtscheldingsregeling voor minima.”

Zorgvuldigheid 

Het college kiest ervoor om eerst alle huishoudens mogelijkheid te bieden om hun afval te kunnen scheiden en tijd te geven om aan de nieuwe situatie te wennen. Als het huishoudelijk afval goed gescheiden wordt, blijft er nog maar een klein beetje restafval over. In 2022 verwacht het college al een toename in de hoeveelheid gescheiden grondstoffen en een afname van het restafval te zien. Het invoeren van het tarief op restafval per 1 januari 2023 is het sluitstuk van het grondstoffenplan Zwols belonen.

Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/tarief-restafval.

Afbeelding
Dahliastekkenverkoop op 25 mei bij Rondom de Peperbus; maar liefst 65 soorten Algemeen 1 uur geleden
Afbeelding
Brand in frituurpan zorgt voor flink wat schade in keuken bij restaurant Silk Sushi & Asian Dining Algemeen 3 uur geleden
Relámpago Trio
Student zet eigen festival op Nieuws Ingezonden 3 uur geleden