Luc Panhuysen, journalist, historicus en schrijver van het standaardwerk ‘Rampjaar 1672.
Luc Panhuysen, journalist, historicus en schrijver van het standaardwerk ‘Rampjaar 1672. Eigen foto

Avond Erfgoedplatform Zwolle over Rampjaar 1672

Algemeen

ZWOLLE - Het Erfgoedplatform Zwolle houdt vrijdag 24 juni vanaf 20.00 uur weer een avond met een Verhaal over Zwolle juni in Waanders in de Broeren. 

Centraal staat het Rampjaar 1672, nu 350 jaar geleden. Luc Panhuysen, journalist, historicus en schrijver van het standaardwerk ‘Rampjaar 1672’, vertelt daarover.

Redeloos, radeloos, reddeloos; dat was de gemoedstoestand in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1672. Legers van de bisschoppen van Münster en Keulen en van de Franse koning Lodewijk XIV vielen ons land binnen. Omdat nogal wat Overijsselse steden zich vanwege economische belangen nauw verbonden voelden met het Duitse achterland, boden met name de Hanzesteden nauwelijks of geen weerstand tegen de oprukkende vijand. 

Hoe ging dat in Zwolle en omgeving? Wat waren de gevolgen van een twee jaar durende bezetting voor burgers, boeren, stadsbesturen? 

De katholieken kregen dan wel hun godsdienstvrijheid en kerken terug, waaronder de OLV kerk in Zwolle, dankzij de bisschop van Münster, ook bekend als krijgsheer Bommen Berend. Maar evengoed kregen ook zij te maken met torenhoge belastingen, plunderingen en het roven van vee en voedsel.

Van de Hollandse gewesten die gruwden van het katholieke geloof en de oostelijke en noordelijke gewesten beschouwden als verraders, viel nauwelijks hulp te verwachten.

Het kamerkoor Convocaal Zwolle zingt vrijdagavond toepasselijke liederen uit die tijd.

Inloop vanaf 19.30 uur, de toegang is gratis. Aanmelden via info@waandersindebroeren.nl

Het Erfgoedplatform Zwolle bestaat uit Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Vrienden van de Stadskern Zwolle, Zwols Archtectuurpodium Zwolle, Monumentenzorg/Archeologie gemeente Zwolle, Waanders in de Broeren, Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle, Academiehuis/Grote Kerk en Stichting Allemaal Zwolle.