Afbeelding
Foto: Pedro Sluiter

Protesterende boeren stellen ultimatum aan provincie

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Bij het provinciehuis in Zwolle hebben honderden boeren woensdagmiddag geprotesteerd tegen het opleggen van dwangsommen aan PAS (Programma Aanpak Stikstof)-melders. De protesterende boeren hadden een brief mee met daarin vier eisen. Als deze eisen niet worden ingewilligd, volgt er over twee weken een nieuwe actie.

(door Gerard Meijeringh)

Het protest was spontaan opgezet door trekkergroepen uit heel Overijssel. Via WhatsApp ontstond het idee om een actie te gaan voeren. Al snel schaarden honderden boeren zich achter het idee. De handhaving van PAS-melders drijft boeren tot wanhoop. Deze boeren hoefden eerst geen vergunning aan te vragen voor hun stikstofuitstoot. Melding maken was genoeg, maar door een uitspraak van de Raad van State kwam ze in een illegale situatie terecht. Daardoor kwam de provincies ook in een lastig parket terecht. Die moeten handhaven. De afgelopen tijd zijn er al diverse dwangsommen opgelegd. Het kabinet heeft beloofd met een oplossing te komen, maar Den Haag is nog niet met een regeling gekomen.

De boeren wilden woensdag een brief aanbieden aan een delegatie van gedeputeerde staten. In deze brief staan vier eisen. Zo willen de boeren dat er een noodwet komt, ‘zodat rechters bedrijven niet verder mogen en hoeven te veroordelen. Daarnaast eisen de boeren een onmiddellijke stopzetting van de handhaving van PAS-melders en ook het intrekken van dwangsommen. Het ‘extern en intern salderen binnen de agrarische sector per direct weer toestaan’, is de vierde eis van de boeren.

De boeren wilden de brief overhandigen aan gedeputeerde staten. Dat diende te gebeuren op het podium. Zover kwam het niet. Wel lukte het om de brief te overhandigen. Dat had nogal wat voeten in de aarde en de emoties bij de boeren liepen op. Uiteindelijk mochten enkele boeren het provinciehuis binnen voor overleg en werd duidelijk dat de brief buiten in ontvangst zou worden genomen. Dat liet een behoorlijke tijd op zich wachten. Totdat commissaris van de Koning Andries Heidema naar buiten kwam. Everdien Kuipers las namens de boeren de brief voor. Vervolgens werd de brief aan Heidema overhandigd. De commissaris van de Koning was vervolgens niet bereid om naar het podium te gaan en ging weer naar binnen. Hij wilde buiten niet praten, maar wel in het provinciehuis, maar daar hadden boeren geen zin in. Het is nu wachten op de reactie van de provincie.

Dat Heidema buiten niet wilde praten, leidde tot teleurstelling bij de boeren. “Maar ik ben wel blij dat er zoveel mensen zijn gekomen. Het is jammer dat het zover is gekomen. Mensen hebben geen idee wat het betekent om je bedrijf te verliezen. Dat is alles voor een boer. Je verliest je leven. Er komt zoveel emotie bij kijken”, aldus Kuipers, die duidelijk maakte dat er over twee weken een nieuwe actie komt als de eisen niet worden ingewilligd.”  

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Gerard Meijeringh