Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Natuurplatform Zwolle: ‘Dijkflora stiefkindje bij versterking stadsdijken Zwolle’

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Bij de huidige versterking van de stadsdijken in Zwolle komt niets terecht van het beloofde herstel van inheemse dijkflora, vindt Natuurplatform Zwolle. Waterschap WDO Delta werkt aan versteviging van bijna 8 kilometer dijken langs het IJsselkanaal en het Zwarte Water in Zwolle. Het waterschap belooft bij de dijkversterking bij te dragen aan herstel en behoud van kwetsbare dier- en plantensoorten, maar volgens het Zwols Natuurplatform wordt die belofte niet waargemaakt op het punt van bloemrijke dijken. Het Zwols Natuurplatform heeft een open brief gestuurd aan het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

“Het vergroten van biodiversiteit legt het telkens af tegen hoogwaterveiligheid”, zegt Theo de Kogel van het Zwols Natuurplatform. Aan dit platform nemen Zwolle Groenstad, IVN afd Zwolle, KNNV afdeling Zwolle, Bijenvereniging Zwolle, Avifauna Zwolle en Milieuraad Zwolle deel.

Al vier jaar lang vraagt het Zwols Natuurplatform aandacht voor bloemrijke stadsdijken met inheemse stroomdalflora. Bloemrijke dijkgraslanden zijn volgens het platform niet alleen aantrekkelijk voor het oog, maar ook van grote betekenis voor insecten die bloemen bezoeken. “We voelen ons aan het lijntje gehouden. Er wordt steeds toezeggingen gedaan waarmee de indruk wordt gewekt dat men wel wil meewerken, maar uiteindelijk doet men het toch niet en de reden is steeds erg onduidelijk”, stelt Theo de Kogel, een expert in wilde stroomdalplanten in Overijssel, in de open brief.

In het verleden groeide de Zwolse anjer, Duifkruid, Grote tijm. Geel walstro en Grasklokje op de zandige dijktaluds. Dat zijn stuk voor stuk bedreigde plantensoorten. Het Zwols Natuurplatform heeft het waterschap gevraagd om op een deel van de met klei versterkte stadsdijken, een zandige toplaag aan te brengen. Zo’n zandige bovenlaag zorgt ervoor dat verdwenen stroomdalplanten kunnen gedijen, bij voorkeur met zaden van groeiplaatsen in de buurt, zoals de buitenlanden van Langenholte of begraafplaats Bergklooster. Het waterschap negeert volgens het Zwols Natuurplatform lokale expertise en adviezen van ecologen van provincie Overijssel en Landschap Overijssel. De Kogel: “Het waterschap heeft zelfs een extern onderzoeksbureau ingehuurd dat ook met voorstellen kwam om een lichte meer zandige afdeklaag op de klei aan te brengen. Maar het waterschap neemt dat advies niet over. Waarschijnlijk onder het mom van veiligheid. Terwijl juist wetenschappelijk is aangetoond dat inheemse planten en bloemen op een zandige bovenlaag zorgen voor een sterkere dijk.”

Het waterschap wil nu wel op de met klei versterkte dijken een zaadmengsel met veel bloemen aanbrengen ten behoeve van de biodiversiteit. Dat is een vanuit natuurherstel een zwaktebod, vindt De Kogel. “Waarschijnlijk zullen veel van die plantensoorten het helemaal niet doen op de aangebrachte klei. Bovendien kiest het waterschap een zaadmengsel met plantensoorten die van nature helemaal niet voorkomen op de dijken van Zwolle. Wij vragen aan uw bestuur om alsnog een andere keuze te maken. Graag blijven wij meedenken over een voor de natuur/ biodiversiteit optimale aanpak”, sluit De Kogel de open brief af.

Gerard Meijeringh