Afbeelding
Eigen foto

Waterschap begint met voorbereidende onderzoeken stadsdijken

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Waterschap Drents Overijsselse Delta voert van juli tot november verschillende onderzoeken uit op en rondom de stadsdijken in Zwolle. Zo krijgt het waterschap extra informatie over de bodem en de natuur. Die gegevens zijn nodig om een definitief ontwerp voor de dijkversterking te maken.

Begin 2019 begint het waterschap met een aannemer en belanghebbende partijen met het maken van een definitief ontwerp van de dijkversterking. Hanna de Weerd van het projectteam Stadsdijken Zwolle: “Een dijk versterken doe je niet zomaar. Er gaat veel onderzoek aan vooraf. Daarom onderzoeken we de komende maanden hoe de grond in en onder de dijken is opgebouwd en of de grond is vervuild. We nemen grondmonsters tot op dieptes tussen de twee en 25 meter. De boorgaten herstellen we na de boring met klei. De monsters worden vervolgens in een laboratorium verder onderzocht.”

Met een soort vrachtwagen op rupsbanden wordt ook de sterkte van de bodem gemeten. De resultaten van dit onderzoek geven een goed beeld van de bodemopbouw en de draagkracht van de grondlagen. Daar zit een ingewikkelde en technische rekenmethode achter. De Weerd: “Simpel gezegd: hoe slapper de grondlagen, hoe minder stabiel de dijk.”

Naast deze bodemonderzoeken wordt ook de ecologie onder de loep genomen. De Weerd: “We kijken of er beschermde dieren rondom de stadsdijken leven. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen, otters, waterspitsmuizen en beschermde vogelsoorten. Ook beschermde planten, zoals mossen en orchideeën, nemen we mee in het onderzoek. Een ecoloog loopt de komende maanden een aantal keer over de dijk en legt daarbij zijn waarnemingen vast.” Alle informatie uit de onderzoeken wordt in 2019 gebruikt voor het maken van een definitief ontwerp van de dijkversterking en het aanvragen van verschillende vergunningen.

Zorgen voor veilige dijken: dat is een belangrijke kerntaak van Waterschap Drents Overijsselse Delta. “Hierdoor kunnen mensen achter de dijk veilig wonen, werken en recreëren. Er zijn verbeteringen nodig aan 7,5 kilometer van de, soms onzichtbare, stadsdijken in Zwolle. De stadsdijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater: van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst.”

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, worden strenge veiligheidsnormen voor onze dijken gehanteerd. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt, verspreid over driehonderd projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit. Zie voor meer informatie www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle .

Afbeelding
Dahliastekkenverkoop op 25 mei bij Rondom de Peperbus; maar liefst 65 soorten Algemeen 2 uur geleden
Afbeelding
Brand in frituurpan zorgt voor flink wat schade in keuken bij restaurant Silk Sushi & Asian Dining Algemeen 4 uur geleden
Relámpago Trio
Student zet eigen festival op Nieuws Ingezonden 4 uur geleden