Tij
Tij Saskia Wevers

Palet bereidt zich voor op zomertentoonstelling Tij, Tijd, Tijdelijkheid

Ingezonden Ingezonden

Kunstenaarsvereniging Palet doet dit jaar mee met de IJsselbiënnale. Het thema is: Tij, Tijd, Tijdelijkheid. De zomertentoonstelling zal plaatsvinden in de eigen Galerie in het Paletgebouw aan de Bagijneweide 15 te Zwolle. Verder zal er een kunstmarkt worden gehouden, en er zullen workshops en demonstraties worden gegeven.

Het is nog een verrassing hoe de Paletkunstenaars dit brede thema in hun kunst zullen verwerken, want het kan vanuit vele invalshoeken worden benaderd. Bijvoorbeeld, met betrekking tot het klimaat lijkt het tij zich steeds duidelijker tegen ons te keren. Hebben we nog voldoende tijd om dit tegen te houden? Kunnen we de stijging van de zeespiegel beheersen, die niet alleen Nederland bedreigt, maar ook andere kustgebieden in de wereld? Hoe staat het met ons oppervlakte- en bodemwater, en zal onze IJssel, die prachtige rivier, zijn functie in ons waterbeheer kunnen blijven vervullen? Of is dit een kwestie van tijdelijkheid? En, hoe kan een kunstenaar bijdragen aan de bewustwording en uiteindelijk de oplossing voor deze vraagstukken?

Maar het thema biedt ook de kans om heel andere aspecten te belichten. Zoals bijvoorbeeld het gevolg van Covid-19, dat ons leven nu al anderhalf jaar beheerst. Gelukkig lijkt het tij in dit opzicht te keren, zij het langzamer dan iedereen had gehoopt. Maar de verwachting is dat de restricties deze zomer verder zijn versoepeld, en dat het zomerprogramma van Palet volledig door kan gaan.

De leden van Palet hebben in het afgelopen anderhalf jaar nauwelijks samen kunnen schilderen, maar ze hebben, elk voor zich, hard doorgewerkt. De resultaten zullen we deze zomer kunnen zien, van 19 juni - 11 juli en op 18-19 september 2021. 

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk. Zie ook: www.paletzwolle.nl; www.facebook.com/paletzwolle; https://ijsselbiennale.nl/