Paard, vluchtend voor vloedgolf
Paard, vluchtend voor vloedgolf Carla Klein Goldewijk

Palet sluit IJsselbiënnale af met gevarieerd weekend

Ingezonden Ingezonden

De Zwolse kunstenaarsvereniging Palet sluit haar expositie “Tij, Tijd, Tijdelijkheid” af in het weekend van 18 en 19 september. Dan is de zomerexpositie voor de laatste maal te zien. Daarnaast is er een kunstmarkt met werk van de Paletleden, dat o.a. bestaat uit tekeningen, schilderijen, grafiek, keramiek en sieraden. De ateliers van de kunstenaars zijn weer open voor bezoekers. Ook de bar is (beperkt) geopend. Openingstijden zaterdag & zondag 18 & 19 september, van 11.00 - 17.00 uur. Locatie: Paletgebouw, Bagijneweide 15 te Zwolle.

De expositie “Tij, Tijd, Tijdelijkheid” wordt gehouden als onderdeel van de IJsselbiënnale, die ook in hetzelfde weekend wordt afgesloten. Het was een bewogen evenement, dankzij de extreem hoge waterstand in juli, waardoor diverse kunstwerken in de uiterwaarden van de IJssel hogerop in veiligheid moesten worden gebracht. De betekenis van de klimaatverandering werd hierdoor sterk voelbaar.

Dit gevoel wordt ook krachtig verzinnebeeld door het schilderij van Paletkunstenares Carla Klein Goldewijk, dat laat zien hoe een angstig paard wegvlucht voor de vloedgolf van de branding. Komt de oude vrees voor het wassende water terug in Nederland, als de klimaatcrisis niet tijdig kan worden bezworen? Een aantal kunstenaars van de IJsselbiënnale heeft zich hierop gericht, en zo de klimaatverandering, waarin tij, tijd en tijdelijkheid samenkomen, breed onder de aandacht gebracht. Ook de tentoonstelling van Palet toont een aantal werken die betrekking hebben op het klimaatprobleem.

Maar Palet heeft ook andere facetten van het thema “Tij, Tijd, Tijdelijkheid” uitgebeeld. Zoals de verstilde tijd in de foto van de antieke wijzerplaat, door Cora Tamarinof, of de verstreken tijd in het zelfportret met spiegelbeeld van Tali Farchi, en de lijdzame tijd van Loek Koopmans. Of letterlijk het opkomende tij in het schilderij van Saskia Wevers. En er is nog zoveel meer, ook veel vrij werk. De expositie, de kunstmarkt, de bar, en het atelierbezoek bieden tezamen een gevarieerd programma, waarvan men gedurende dit laatste weekend nog kan genieten.

Nadere informatie

www.paletzwolle.nl; www.facebook.com/paletzwolle; www.instagram.com/paletzwolle; https://ijsselbiennale.nl/