Pedro Sluiter Foto

Tien Zwollenaren ontvangen een Koninklijke onderscheiding

· leestijd 5 minuten Algemeen

BINNENSTAD - Burgemeester Henk Jan Meijer heeft vrijdag in de raadzaal van het stadhuis ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan tien Zwollenaren.  Vier van hen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en zes tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aalt Brinkhuis (77, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) heeft veel betekend voor ?zijn' wijk Zwolle-Zuid. Hij was onder andere voorzitter van voetbalvereniging SVI. Mede dankzij zijn inspanningen werd ook wijkvereniging Zwolle-Zuid opgericht. Daarnaast coördineerde hij het vrijwilligerswerk en schonk hij aandacht aan kwetsbare mensen in de wijk. Als bestuurslid van wijkcentrum Gerenlanden in Zwolle-Zuid heeft hij zich sterk gemaakt voor de realisatie van jeugdvoorzieningen en was hij alert op de inrichting van het wijkcentrum, omdat iedereen zich er thuis moest voelen. Ook voor het COC Zwolle was Brinkhuis bestuurlijk inzetbaar. Verder was hij bijna dertig jaar vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland afdeling Zwolle e.o.. Voorts is heer Brinkhuis raadslid voor de PvdA in Zwolle. Voor de partij is hij ook actief als lid van het ombudsteam.

Geertje de Graaf-Heida (70, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is als wijkcoördinator en collectant van de Nierstichting en KWF Kankerbestrijding intensief betrokken bij de jaarlijkse collecteweken in Westenholte. Ze doet dit werk inmiddels 27 jaar en 31 jaar en de hulp van haar man hierbij is onmisbaar. Daarnaast is ze al 44 jaar lid van de Protestantse Gemeente Stinskerk en heeft zij zich de afgelopen jaren actief ingezet als ouderling. Ook bezoekt zij zelf zieke en eenzame wijkbewoners en is actief betrokken bij de ?Stinsmaaltijd'  die door een groep gemeenteleden in de Stinskerk wordt aangeboden. Daarnaast is zij inmiddels vijf jaar actief als organisator en begeleider van de diaconale vakantieweek van de Stinskerk.

Gerard Logtenberg (68, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) zette zich al heel vroeg in als vrijwilliger voor de katholieke geloofsgemeenschap van Herfte-Wijthmen. Hij zet zich daarnaast in als koster bij uitvaarten, avondwaken en huwelijksvieringen. En waar nodig pakt hij onderhoudswerkzaamheden in en rond de parochie en tijdens de jaarlijkse klusdag op. Verder was hij vijf jaar trainer en leider van A1 en B1 bij jeugdvoetbalvereniging Wijthmen.  Daarna maakte hij de overstap naar volleybalvereniging Wijthmen. Bij de volleybalvereniging heeft hij zich   als trainer, scheidsrechter, onderhoudsman en klusjesman verdienstelijk gemaakt. In de periode dat het Gemeenschapscentrum De Elshof ingrijpend werd verbouwd tot Kulturhus heeft Logtenberg anderhalf jaar lang het schilderwerk in en rond het gebouw voor zijn rekening genomen.

Marga de Bruijne-van Beinum (76, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) heeft zich vanaf het begin van de jaren negentig ingezet als secretaresse-notuliste van het bestuur in het Zwolse Abbeyfieldhuis, een kleinschalige woonvorm voor mensen van 55 jaar en ouder. Ze is tevens een van de medeoprichters van de Zwolse Stichting Seniorweb, opgericht met het doel het computergebruik door senioren te bevorderen. De Bruijne heeft zich verder als docent, secretaris en voorzitter ingezet. Inmiddels is zij drie jaar als voorzitter van de Stichting actief die vijftig vrijwilligers telt en heeft in de afgelopen vijftien jaar cursussen voor ruim 5.000 senioren verzorgd. De Bruijne heeft het lesmateriaal en de website voor de Stichting ontwikkeld en houdt de website dagelijks bij. Ook beheert ze een eigen website met gratis en door haar zelf ontwikkeld lesmateriaal.

Carel Dreuning (79, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is een kleine twintig jaar vrijwillig actief geweest bij Atletiekvereniging PEC 1910 in verschillende functies. Onder meer als penningmeester, beheerder van het clubhuis en medeorganisator van de Marathon en de City Centrumloop in Zwolle. Mede dankzij zijn inspanningen heeft  de atletiekvereniging de indoor ?Oostelijke Kampioenschappen' mogen organiseren en de Nederlandse Indoorkampioenschappen. Uit handen van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie ontving de vereniging de ?Colonel Thompson Beker' voor het in standhouden en nieuw leven inblazen van de indoor atletiek. En als blijk van waardering kwam daar de ?Wim de Beer plaquette' bij, voor het voor de 25e keer organiseren van een indoor atletiektoernooi. Momenteel verzorgt Dreuning inmiddels al twaalf jaar het secretariaat van Biljartvereniging De Terp.

Gerrit Willems (77, Lid in de Orde van Oranje-Nassau) is inmiddels 37 jaar actief als tweede bestuursvoorzitter en lid van de concertcommissie van Toonkunstkoor Caecilia. Als tweede voorzitter vervangt hij de voorzitter bij afwezigheid, onderhoudt hij contacten bij concerten van het koor met  het orkest en de beheerder van de concertzaal, maakt hij afspraken over de repetitieruimte en regelt vervoer en catering. Als lid van de concertcommissie regelt hij de uitvoering van de activiteiten bij concerten. Daarnaast is hij twaalf jaar als secretaris verbonden aan de Stichting Zingen onder de Peperbus die geheel wordt gerund door vrijwilligers. Namens de stichting is hij nauw betrokken bij de organisatie van de maandelijkse oecumenische samenzangbijeenkomsten in Theater de Spiegel en de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Basiliek.

Anna Zanen-van Eeghen (71, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) heeft vrijwillige bestuurlijke en maatschappelijke verdiensten, in het bijzonder voor de Young Women's Christian Association (YWCA), waarvoor zij  (inter)nationaal actief is. De YWCA zet zich wereldwijd in voor de ontwikkeling van leiderschap van vrouwen en organiseert daarvoor lezingen, trainingen, workshops, intervisiebijeenkomsten en evenementen. Verder is Zanen vele jaren bestuurlijk actief voor de Stichting Louise van Eeghen Lady Aberdeen Kapitaal Fonds. Een stichting die de ontwikkeling van vrouwen en hun internationale netwerkvorming steunt. In Zwolle is ze jarenlang actief geweest als Lid van de Raad van Toezicht van de  Christelijke Hogeschool Windesheim. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de hogeschool voor Zwolle en de regio waardoor de basis kon worden gelegd voor de Vereniging VU-Windesheim. Ook voor Woonzorgcentrum IJsselheem was zij vele jaren bestuurlijk verdienstelijk onder andere als lid van de Raad van Toezicht.

Gerwout Hovenberg (58, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)maakt zich in zijn werk als directeur van Ten Hag Makelaars sterk voor de ontwikkeling van stad en regio. Zo zet hij zich onder andere in voor de Stichting Stadsherstel Zwolle, Stuurgroep Centrummanagement Zwolle en de vereniging Concilium Zwolle. Daarnaast is hij al bijna 25 jaar bestuurlijk verdienstelijk voor de sport in stad en regio. Zijn jarenlange bestuurlijke inzet voor FC Zwolle ligt mede aan de basis van het huidige succes van PEC. Hij heeft verder in korte tijd van de twee bestaande hockeyclubs ZMHC en Tempo '41 één nieuwe club - Hockey Club Zwolle (HCZ) - weten te smeden. Met succes heeft hij geijverd voor de realisatie van het nieuwe en voor interlands geschikte sportcomplex Het Hoge Laar. Daarnaast is Hovenberg oprichter en voorzitter van de stichting Ongeremd Talent. Deze stichting geeft mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking de kans hun talenten te ontplooien en zich waardig en gewaardeerd te voelen.

Dineke Rohaan-Kreijkes (67, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau) werd tijdens vakantiereizen met haar gezin in de jaren zeventig van de vorige eeuw getroffen door de omstandigheden van mensen in Oost-Europa. Samen met haar echtgenoot zette zij vervolgens op bescheiden schaal, in kerkelijk verband, vanuit Zwolle verschillende hulpacties op touw. Ook voor de Stichting Roemenië Beraad Nederland was zij actief, waarmee aan kerkgemeenschappen in Roemenië geld beschikbaar kon worden gesteld. Tevens heeft zij zich sterk gemaakt voor de restauratie van kerken in Oost-Europa. Daarnaast was Rohaan-Kreijkes bestuurlijk actief voor de Stichting Kinderwerk Oost Europa. Een interkerkelijke stichting die in verschillende Oost-Europese landen  trainingen en opleidingen organiseert. Verder worden Vakantie Bijbel Weken georganiseerd in onder andere Roemenië, Oekraïne, Slowakije en Servië, waarmee jaarlijks zo'n 35.000 kinderen worden bereikt.

De kracht van Jitro Ubro (73, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau), lid van de Zuid-oost Molukse gemeenschap in Zwolle, ligt in het verbinden van mensen, ongeacht hun etnische en culturele achtergrond. Hij is een pionier op het gebied van integratie en samenleven en meer dan tien jaar voorzitter van de Integratieraad. Hij heeft de tijd mede rijp gemaakt voor de huidige Participatieraad waarin de raad is opgegaan en waarvan hij nu nog lid is. Ook werkte de heer Ubro mee aan de verbinding tussen de verschillende geloofsgemeenschappen in Zwolle. Hij heeft acceptatie van mensen met een andere seksuele geaardheid binnen de eigen achterban bespreekbaar gemaakt door het winnen van vertrouwen en het verdienen van respect. Op die manier heeft hij ook aandacht gevraagd voor discriminatie, drugsverslaving, taalachterstand en huisvestingsproblematiek. Hij was ook jarenlang voorzitter van de stichting Stad en Welzijn, het huidige Travers. Door zijn betrokkenheid, netwerk en inzicht in maatschappelijke verhoudingen heeft Ubro zaken op de politieke agenda weten te krijgen en taboes doorbroken.

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 16 uur geleden
De rechtbank in Zwolle.
Boete voor verkeersongeval met drie slachtoffers in Kampen Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Lokale initiatieven gezocht voor donaties ter waarde van 50.000 euro Algemeen 21 uur geleden