Afbeelding

Acht uur tijd voor afsteken vuurwerk; carbidregels ongewijzigd

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE ? Evenals in veel andere steden, is ook in Zwolle sinds dit jaar de periode rond de jaarwisseling waarin vuurwerk afgestoken mag worden korter. Zoals afgesproken in het landelijke Vuurwerkbesluit mag consumentenvuurwerk van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur worden gebruikt.

Burgemeester en wethouders willen het carbidschieten in Zwolle wel toestaan op Oudejaarsdag. Volgens het college zijn nieuwe regels voor het carbidschieten niet nodig. Bij het  voorkomen van overlast door het afsteken van vuurwerk baseert de politie zich de komende jaarwisseling op de ervaringen van afgelopen jaren: klachten als gevolg  van overtredingen van de regels en van overlast zijn volgens haar vooral te verwachten in Stadshagen, Ittersum en eventueel Aa-landen. De politie houdt daar rekening mee rondom Oud en Nieuw.

Carbidschieten is, anders dan het afsteken van vuurwerk, op Oudejaarsdag in Zwolle nog wel toegestaan - vanaf 10.00 uur ?s ochtends op een aantal aangewezen locaties en onder een aantal voorwaarden. Anders dan vuurwerk is het afschieten van carbid geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. In de APV is opgenomen dat op een aantal locaties verspreid over de stad carbidschieters van minimaal zestien jaar oud met een bal als ?projectiel' deze traditie kunnen voortzetten. Overlast en risico's worden volgens de gemeente zo beperkt. De inschatting van het college is dat daglicht bijdraagt aan een ordentelijke gang van zaken: carbidschieten gebeurt in Zwolle grotendeels overdag, onder meer omdat de bal na afschieten in het donker lastig terug te vinden is.

De locaties waar carbidschieten op 31 december vanaf 10.00 uur onder voorwaarden is toegestaan zijn: Berkum: weiland bij Nieuwe Vecht en Kuyerhuislaan; Diezerpoort: park De Hogenkamp; Holtenbroek: grasveld bij Palestrinalaan; Marslanden: terrein van sv De Marslanden; Stadshagen: parkeerplaats bij de Milligerplas; Westenholte: bij de Tormentilweg; Wijthmen: bij het Kulturhus; Zwolle-Zuid: Ittersumerpark bij de IJsselcentraleweg; Arsenaultplantsoen langs de Schellerbergweg, Oldenelerpark bij de Oldeneelweg en Schellerpark, speelveld Landsheerlaan.