Afbeelding

College Zwolle bezuinigt 2,8 miljoen euro in 2015

· leestijd 1 minuut Algemeen

BINNENSTAD - Het college van b en w heeft vrijdag een sluitende begroting voor 2015 gepresenteerd. "De eerste geluiden dat het beter gaat, komen door. Maar de crisis is nog niet helemaal voorbij", lichtte burgemeester Henk Jan Meijer toe.

Het college zoekt de balans tussen investeren en de bezuinigingsopgaven van 2,8 miljoen euro in 2015 en 11,2 miljoen euro in 2018. Daarover wil ze in gesprek met de stad. "Dat voelt best wel dubbel en zal spannend zijn", volgens Meijer. "Na ruim twee miljoen euro bezuinigingen nu, komen daar de komende jaren nog zo'n tien miljoen bij. Dat is een zeer grote opgave." Jan Brink lichtte de cijfers voor het eerst als wethouder financiën toe. "De komende maanden zijn er gesprekken en nieuw is dat we in februari 2015 met een opgavebrief naar de raad gaan, waarin we een overzicht van maatregelen geven en wat ze betekenen." Als incidentele bestedingen voor 2015 noemde hij Beter Benutten (verkeer en vervoer), verkeersveiligheid, asfaltering van de Westenholterallee, het waterbeleid voor de stad, de Ideeënmakelaar, 70 jaar bevrijding, 200 jaar Koninkrijk en de procedure uitgeprocedeerde asielzoekers. De belastingen en tarieven stijgen over het algemeen met een inflatiecorrectie van 1,6 procent, de afvalstoffenheffing blijft geljk, de bouwleges gaan flink omhoog naar 2,2 procent van de bouwsom en wie zijn verkeerd gestalde fiets bij de AFAC moet ophalen, betaalt straks 15 euro (nu 10 euro).

Brink vertelde uit zijn functie als wethouder van onder meer cultuur dat het stadsontwikkelfonds wordt verruimd. "We gaan initiatieven niet overnemen maar ondersteunen. Van de vijf miljoen euro is 150.000 euro gereserveerd voor kleine projecten tot 15.000 euro." Wethouder Nelleke Vedelaar ging in op de 'immense opgave in het sociaal domein'. "We zijn voorzichtig klaar voor 2015 en doen ons best zorgen zoveel  mogelijk weg te nemen." Ze wil een besparing van 300.000 euro realiseren op armoedebeleid. Nadrukkelijk wil ze het geen bezuiniging noemen. "Als mensen bijvoorbeeld een wasmachine nodig hebben, kijken we ook naar tweedehands." Een betere organisatie voor de jeugdhulp heeft de aandacht van wethouder Ed Anker. "Veel jongeren voelen zich nog heen en weer geslingerd tussen instanties. Zij moeten één aanspreekpunt krijgen." Wethouder René de Heer wil met de stijgende economische lijn de banenopgave van het college voor elkaar zien te krijgen. Hij gaat verder met sportverenigingen in gesprek om te kijken waar bezuinigingen zijn te realiseren. Een reservering van 2,4 miljoen euro voor Beter Benutten en verkeersveiligheid houdt wethouder Filip van As bezig. "We proberen de infrastructuur zo goed mogelijk te gebruiken. Onze inzet is zo lang mogelijk weg te blijven van meer asfalt."

De begroting en de tarievennota zijn te vinden op www.zwolle.nl. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 14 november.