Afbeelding

Politieke partijen reageren op komst azc naar Zwolle

· leestijd 4 minuten Algemeen

ZWOLLE - Burgemeester Henk Jan Meijer heeft woensdagmiddag bekendgemaakt dat het college en het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) aan de Dokter van Thienenweg een asielzoekerscentrum willen vestigen voor maximaal achthonderd vluchtelingen. Het centrum moet begin 2017 de deuren openen. De Zwolse politieke partijen reageren op het voorgenomen besluit:

VVD: 'Geen overhaaste besluiten, maar eerst naar de stad luisteren'

De VVD heeft kennis genomen van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met de komst van een azc in Zwolle. De VVD hecht aan een zorgvuldige procedure waarbij geluisterd wordt naar betrokken bewoners en ondernemers en waarbij met hen gewerkt wordt aan een kraakhelder plan dat de beheersbaarheid en veiligheid waarborgt. Alleen op die manier kan samen met de stad, open en transparant op basis beheersbaarheid, veiligheid en draagvlak een besluit over dit belangrijke onderwerp genomen worden.

Gemeenten hebben een grote opgave om een deel van de verantwoordelijkheid te nemen in de wereldwijde onzekerheid en onrust die heerst. Zwolle heeft dat reeds ruim een jaar gedaan door het verschaffen van noodopvang en het zorgen voor een goed welkom voor deze vluchtelingen waarmee gehoord werd gegeven aan een dringende behoefte.

Die behoeftes zijn niet minder geworden. De komst van een azc is een nieuwe stap die de fractie wil beoordelen langs de lat van beheersbaarheid, veiligheid en draagvlak. Daarvoor heeft het college van B&W belangrijke informatie verschaft. Maar ook naar omwonenden, betrokkenen en overige Zwollenaren moet goed geluisterd worden.

Daarnaast moet het college van B&W nog een beheersbaarheidsonderzoek afronden en met de buurt in gesprek gaan. Pas in april zal de gemeenteraad het debat aangaan over de komst van een azc. De VVD vindt daarom dat de definitieve standpuntbepaling alleen maar kan plaatsvinden als alle relevante geluiden zijn gehoord. Dat doet recht aan de betrokkenen en het maatschappelijke belang dat de politiek aan dit onderwerp moet hechten.

Het college van B&W stelt voor om voor een periode van maximaal 15 jaar voor 600 (tot maximaal 800) asielzoekers een azc te vestigen. Dit azc kan op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2017 open gaan.

Na eerder onderzoek is de locatie van het waterschap aan de Dokter van Thienenweg 1 door de gemeente en het COA beoordeeld als de meest passende locatie in Zwolle. Na gesprekken met de omwonenden en andere betrokkenen de haalbaarheid en beheersbaarheid van het vestigen van een azc in Zwolle onderzocht. Dat laatste deel van het onderzoek wordt in februari afgerond zodat de raad in april een besluit kan nemen.

ChristenUnie steunt voorstel voor azc in Zwolle

"In een tijd van oorlog, onvrijheid en onrecht doen wat we kunnen doen om vluchtelingen vrede, vrijheid en recht te laten ervaren." Dat is volgens fractievoorzitter Gerdien Rots het uitgangspunt van de ChristenUnie in Zwolle nu het college van burgemeester en wethouders voorstelt een asielzoekerscentrum (azc) te vestigen in het pand van het voormalige waterschap Groot Salland in de wijk Oosterenk. De ChristenUnie is positief over dat voorstel.

"De stad Zwolle heeft goede ervaringen met de opvang van vluchtelingen," stelt Rots. "Met de warme en onaflaatbare inzet van al die stadsgenoten bij de voormalige opvang in de IJsselhallen hebben we ervaren dat onze stad veel aan kan. Daar kunnen we op bouwen nu er voor langere tijd plaats wordt gemaakt voor asielzoekers in onze stad."

Rots benadrukt dat het van groot belang is dat er een goed beheersplan komt, dat in samenspraak met politie, COA en stadsgenoten wordt opgesteld, om de veiligheidssituatie in en rond het azc zo goed mogelijk te versterken. "Intimidatie en andere vormen van fysiek of geestelijk geweld in de richting van christenen, vrouwen, homo's of wie dan ook binnen of buiten het azc, mogen we nooit accepteren. Op die momenten geldt net zo goed dat we opkomen voor vrede, vrijheid en recht."

"Het mooie van Zwolle is de betrokkenheid, het noaberschap, het omzien naar elkaar dat onze stad typeert. Ik hoop en bid dat de inwoners van onze stad en onze gasten straks in het azc elkaar daarin kunnen versterken. Open staan voor elkaar en open staan voor de komst van het azc, past daar bij."

GroenLinks: goed om opvang te bieden aan vluchtelingen

GroenLinks juicht de komst van meer opvangmogelijkheden in Zwolle voor vluchtelingen toe. De partij vraagt het gemeentebestuur al langer om permanente opvang te bieden. Fractievoorzitter Patrick Rijke: 'Met de vele leegstaande panden in de stad moet het bovendien mogelijk zijn mensen op verschillende kleinere locaties op te vangen in plaats van in één groot centrum.'

Vandaag bevestigde de burgemeester dat er concrete plannen zijn voor een asielzoekerscentrum in het gebouw waar nu het waterschap kantoor houdt. Rijke: "Wij zijn blij dat er na een periode waarin de stad alleen noodopvang in de IJsselhallen bood, nu eindelijk ook een vaste ruimte komt om kwetsbare mensen die in nood verkeren op te vangen. Dat past bij een gastvrij, initiatiefrijk en sociaal Zwolle zoals GroenLinks dat graag ziet. We dringen niet voor niets al een hele tijd aan op een actieve opstelling van het gemeentebestuur om leegstaande panden in de stad in te zetten voor tijdelijke en blijvende opvang van vluchtelingen."

De inzet van meer gebouwen die toch leeg staan, maakt het in de ogen van GroenLinks ook mogelijk mensen op een betere manier op te vangen. Kleinschalige opvang heeft grote voordelen: voor vluchtelingen zelf is het prettiger dan de traditionele grootschalige opvangcentra. Bovendien maakt het het inburgeren in de samenleving een stuk makkelijker. Mensen komen meer verspreid over de stad te wonen. En buurtbewoners krijgen er dus steeds maar een beperkt aantal buren bij. De maatschappelijke en menselijke voordelen van kleinschalige opvang wegen volgens GroenLinks op tegen de mogelijke extra (beheer)kosten.

Toch ziet GroenLinks Zwolle ook wel kansen voor een wat grotere opvang op de plek die nu is gekozen. "Als je ziet hoe actief Zwollenaren zijn geweest om de honderden mensen die vorig jaar in de noodopvang zaten te helpen, is het vast ook mogelijk om 600 of 800 vluchtelingen op te vangen, een zinvolle daginvulling te bieden en wegwijs te maken in de stad," aldus de fractievoorzitter. "En het zou mooi zijn als deze mensen als ze eenmaal stadsgenoten zijn, dan ook hier in Zwolle kunnen blijven wonen na het verkrijgen van een verblijfsvergunning."

(Als nog meer partijen reageren, melden we dat hieronder, redactie)

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 15 uur geleden
De rechtbank in Zwolle.
Boete voor verkeersongeval met drie slachtoffers in Kampen Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Lokale initiatieven gezocht voor donaties ter waarde van 50.000 euro Algemeen 21 uur geleden