Re-integratiemarkt in gevangenis van Zwolle

· leestijd 1 minuut Algemeen

In de penitentiaire inrichting (PI) Zwolle wordt dinsdag 14 juni een re-integratiemarkt gehouden voor mannen en vrouwen die in de gevangenis van Zwolle een straf uitzitten. De markt is bedoeld om ze in contact te brengen met organisaties, instanties en bedrijven die de gedetineerden hulp en ondersteuning kunnen bieden bij een succesvolle terugkeer in de maatschappij.

“Alle gedetineerden die in onze gevangenis zitten, keren na het uitzitten van hun straf weer terug in de samenleving”, zegt plaatsvervangend vestigingsdirecteur Wassil Eeftink van de PI Zwolle. “Om te voorkomen dat iemand na zijn celstraf opnieuw de fout ingaan is het van groot belang om een aantal randvoorwaarden voor elkaar te hebben. Dan gaat het om de volgende vijf zaken: huisvesting, werk of dagbesteding, zorg, eventuele schuldenproblematiek en een geldig identiteitsbewijs. Deze vijf thema’s vormen dan ook de rode draad tijdens de re-integratiemarkt.”

Ongeveer dertig organisaties en instanties, die actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken, verslavingszorg en onderwijs hebben zich aangemeld voor de re-integratiemarkt die voor het eerst wordt gehouden in de PI Zwolle. Wassil Eeftink: “Het is voor gedetineerden belangrijk dat ze zich al tijdens hun detentie kunnen inschrijven voor een woning, kunnen starten met een opleiding, formulieren van de gemeente kunnen invullen of in aanraking kunnen komen met een mogelijke werkgever. Tijdens de re-integratiemarkt kunnen de contacten hiervoor worden gelegd.”

Een meerderheid (59 procent) van de personen die een gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen, keert binnen een maand alweer terug in de samenleving, 35 procent van de gedetineerden zit een straf uit variërend van één tot twaalf maanden, zes procent zit langer vast dan een jaar. “Hoelang iemand ook vast zit, het is zaak om de tijd tijdens detentie geen verloren tijd te laten zijn. We werken er hard aan om de samenleving veiliger te maken. Iedereen is er bij gebaat dat een gedetineerden na het uitzitten van zijn straf niet opnieuw de fout ingaat”, benadrukt directielid Wassil Eeftink van de Zwolse gevangenis. “Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld de hulp nodig van onze zogenoemde ketenpartners, maar ook de gedetineerde moet zelf natuurlijk willen en ook gestimuleerd worden. Dat is ook één van de redenen om de re-integratiemarkt te houden. Daar komen de mannen en vrouwen die in detentie zitten in contact met diverse personen en partijen die ze kunnen helpen om hun leven weer op de rails te krijgen en te houden.”