Afbeelding
Eigen foto

Rechtbank houdt zittingen binnen gevangenismuren

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Gedetineerden die verblijven in de penitentiaire inrichting (PI) Zwolle kunnen voortaan binnen de muren van de gevangenis hun rechtszaak bijwonen. In de PI is namelijk een soort kleine zittingszaal ingericht waarbij via een beeld- en geluidsverbinding contact kan worden gemaakt met de rechtszaal van de Rechtbank Overijssel in Zwolle.

Op woensdag 26 oktober wordt de telehoorruimte in PI Zwolle officieel in gebruik genomen. Dit gebeurt in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de rechtbank, de advocatuur en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een telehoorzitting (of videoconferencing) vanuit de gevangenis wordt overigens niet voor alle zaken ingezet. Zo blijven strafprocessen gewoon, in aanwezigheid van de verdachte/gedetineerde, volledig gevoerd worden in de rechtbank. Telehoren wordt ingezet voor raadkamerzittingen waarbij de rechter beslist over het al of niet verlengen van de voorlopige hechtenis van een persoon die wordt verdacht van een misdrijf.

De bedoeling is om vanaf 1 november het gros van de raadkamerzittingen van de rechtbank Overijssel in Zwolle te houden via telehoren. Dit betekent dat de verdachte/gedetineerde niet meer fysiek aanwezig hoeft te zijn in de rechtbank. Hij of zij kan dan, vanuit de penitentiaire inrichting in Zwolle, via de beeld- en geluidsverbinding op afstand worden gehoord door de rechter en samen met zijn advocaat zijn verweer voeren. Voordeel van deze nieuwe werkwijze is dat een gedetineerde niet

vervoerd hoeft te worden van en naar de rechtbank. Deze ontwikkeling sluit volgens de PI bovendien aan bij de modernisering en de inzet van digitale middelen binnen de strafrechtketen.

Abonneer gratis

op de digitale krant en ontvang
deze wekelijk in je mailbox.