Afbeelding
Erik-Jan Berends

Snelle maatregelen moeten parkeerdruk voor fietsen bij station verlichten

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZWOLLE - Met een aantal maatregelen willen de gemeente, NS en ProRail de parkeerdruk voor fietsen rond het station Zwolle op korte termijn verlichten. Zo wordt de bewaakte fietsenstalling aan het Lübeckplein nog dit jaar uitgebreid en krijgt die in fasen een gebruiksvriendelijker toegangssysteem.

Met de inzet van extra fietscoaches, communicatie en betere bewegwijzering kunnen fietsers de vrije plekken beter vinden. Dat laten burgemeester en wethouders weten aan de gemeenteraad. De raad heeft het college eind vorig jaar gevraagd om voorstellen te doen om het fietsparkeren rond het station van Zwolle te verbeteren. Nu al is de parkeerdruk hoog; het gebruik van de fiets groeit de komende jaren nog verder en daarmee de vraag naar stallingsplaatsen: van ruim 7.300 nu naar ongeveer 12.000 in 2030. Gemeente, NS en ProRail hebben gezamenlijk de situatie en de (on)mogelijkheden verkend om voor de korte termijn extra stallingsruimte te maken.

De bewaakte stalling aan de noordzijde wordt al optimaal gebruikt binnen de huidige mogelijkheden. Op straat is aan de Oosterlaan en Westerlaan nog wel een beperkt aantal plekken (circa honderd) beschikbaar die nu niet gebruikt worden, zelfs niet op de piekmomenten. Door de inzet van fietscoaches in de spits in combinatie met communicatie en bewegwijzering kunnen de beschikbare plekken volgens de drie organisaties beter worden gevonden en gebruikt.

Aan de zuidkant is uitbreiding wel mogelijk. Uit tellingen blijkt dat 15 procent van de stallers aan de noordzijde uit Zwolle-Zuid komt en dus ook aan de zuidzijde kan parkeren. Nog dit jaar wordt het aantal plaatsen in de bewaakte stalling aan het Lübeckplein verdubbeld van 350 naar 700. Daarnaast krijgt de stalling begin 2018 een gebruiksvriendelijker toegangssysteem, waarbij de stalling ook toegankelijk wordt met de OV-chipkaart en reizigers sneller in en uit kunnen checken.

Naast deze korte termijn maatregelen stellen b en w voor om het gebruik van de fietsenstallingen elke drie maanden te meten en een klantenpanel in te zetten om mee te denken over de aanpak en mogelijke verbeteringen. Ook gaan de gemeente, NS en ProRail onderzoeken of er meer rekken kunnen komen langs de Hanzelaan. Daarnaast gaan ze op zoek naar nieuwe stallingsconcepten, bekijken ze of weesfietsen sneller verwijderd kunnen worden en bezien ze of deelfietsen en nieuwe bewegwijzering kunnen helpen om het probleem te verlichten.

Zwolle heeft zich aangemeld als proefgemeente voor het innovatieprogramma fietsparkeren bij stations van NS, ProRail, I&M, VNG, IPO, Metropoolregio’s, ROVER en Fietsersbond.